ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 34 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรฐานข้าวไทย พ.ศ. 2540 = Thai rice standard 1997.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2541?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท92 ม63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 ม63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 ม63 (1).

ห้องสมุด:
Khāo hō̜mmali Thai : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4000-2546 = Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 / ข้าวหอมมะลิไทย : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4000-2546 = Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 / [คณะทำงานร่างมาตรฐานข้าว].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt. Khana Thamngān Rāng Māttrathān Khāo. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะทำงานร่างมาตรฐานข้าว.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān Hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2546 [2003]Other title: Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 .Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2003 635215 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศและภายในประเทศ / สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

by สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ281 .บ63 (1).

ห้องสมุด:
Khāo sing bongchī thāng phūmisāt : māttrathān sinkhā kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4005-2557 = Geographical indication rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4005-2014 / ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4005-2557 = Geographical indication rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4005-2014 / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. by สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2557 [2014] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 [2014]Other title: Geographical indication rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4005-2014.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 647688 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāo hǭm mali Thai = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย = Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice / [คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร].

Khana Kammakān Wichākān Phičhāranā Māttrathān Sinkhā Kasēt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2552 [2009] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552 [2009]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4400-2552 Other title: Good agricultural practices for Thai Hom Mali rice | Thai agricultural standard : TAS 4400-2009 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4400-2552.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 670964 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 670964 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 670964 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ / สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4224.ก28 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4224.ก28 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4224.ก28 2551 (5).

ห้องสมุด:
คุณภาพข้าวและการตรวจสอบข้าวปนในข้าวหอมมะลิไทย / หัวหน้าโครงการ งามชื่น คงเสรี ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... [และคนอื่นๆ].

by งามชื่น คงเสรี | กิติยา กิจควรดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 ค73 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง / สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กระทรวงพาณิชย์. สำนักงานมาตรฐานสินค้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท92 ค738 2550 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Adult wars, child soldiers : voices of children involved in armed conflict in the East Asia and Pacific Region / United Nations Children's Fund.

by UNICEF. East Asia and Pacific Regional Office.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok, Thailand : UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, 2002Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: UB419.A8 A38 (1).

ห้องสมุด:
พิธีสารและอนุสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ / สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553 [2010]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K5240.ก35 พ636 2553 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5240.ก35 พ636 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5240.ก35 พ636 2553 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ / สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4224.ก28 2553 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphalit læ kānkhō̜ kānraprō̜ng māttrathān sinkhā khāo / คู่มือการผลิตและการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว / ผู้เรียบเรียง ณมาพร อัตถวิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Namāphō̜n ʻAtthawirōt. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by ณมาพร อัตถวิโรจน์ | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2560] [2017]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2017 702625 (1).

ห้องสมุด:
ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการกำหนดมาตรฐานข้าว ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2517 = Notification of the Ministry of Commerce re: standard of rice in effect as from January 30, B.E. 2517.

by สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. คณะกรรมการตรวจข้าว | Board of Trade of Thailand. Rice Inspection Committee.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 2517Other title: การกำหนดมาตรฐานข้าว | Notification of the Ministry of Commerce re: standard of rice in effect as from January 30, B.E. 2517.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 ป37 (1).

ห้องสมุด:
คุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย / หัวหน้าโครงการ จารุวรรณ บางแวก ; ผู้ร่วมงานวิจัย กิติยา กิจควรดี ... [และคนอื่นๆ].

by จารุวรรณ บางแวก | กิติยา กิจควรดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 จ626 (1).

ห้องสมุด:
Kānpatibat thāng kānkasēt thī dī samrap khāo = Good agricultural practices for rice / การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว = Good agricultural practices for rice / [คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานข้าว].

Khana ʻAnukammakān Chaphǫkit Phičhāranā Rāng Māttrathān Khāo. Thailand. Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt. by คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานข้าว | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Māttrathān Sinkhā Kasēt læ ʻĀhān hǣng Chāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2551 [2008] Publication: กุรงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551 [2008]Other title: Māttrathān Sinkhā Kasēt : Mō̜Kō̜Sō̜. 4401-2551 Other title: Good agricultural practices for rice | Thai agricultural standard : TAS 4401-2008 | มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4401-2551.Availability: Available for loan (10)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 670934 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 670934 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 670934 (2).

ห้องสมุด:
การกำหนดมาตรฐานข้าว โดย ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองควบคุมข้าว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 พ58 (1).

ห้องสมุด:
การพิสูจน์คุณภาพข้าว โดย ทองปาน กิจเจริญ และ เยาวนุช วิไล.

by กระทรวงพาณิชย์. กรมการค้าภายใน. กองควบคุมข้าว | ทองปาน กิจเจริญ | เยาวนุช วิไล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ท92 พ615 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544