ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Fā dīao kan. Pī thī 18, chabap thī 1 Makarākhom-Mithunāyon 2563. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 18, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563.

Thanaphāt Dētphāwutthikun. Prān Čhintawēt. Čhīrawut Bunratsamī. ʻĀsā Khamphā, Chanan Yodhong, Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, by ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล | ปราน จินตะเวช | จีรวุฒิ บุญรัศมี | อาสา คำภา, 2524- | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Fa Dīao Kan, 2563 [2020] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Other title: Rat sombūranāyāsitthirāt : sāng kradumphī rātchakān rư̄ khārātchakān sakdinā Other title: รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : สร้างกระฎุมพีราชการ หรือ ข้าราชการศักดินา.Availability: : Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
รวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา ในวาระ 42 ปี / บรรณาธิการ ประวิทย์ เขมะสุนันท์.

by ประวิทย์ เขมะสุนันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562.3 .ร517 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS562.3 .ร517 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2013 623802 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS562.3 .ร517 2556 (1).

ห้องสมุด:
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ / เจษฎา พรไชยา.

by เจษฎา พรไชยา, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3334 .จ752 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Rāchāthippatai : wādūai phra mahā kasat sathāban phra mahā kasat læ sangkhom-kānmư̄ang Thai / ราชาธิปไตย : ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคม-การเมืองไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

Anek Laothamatas, Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] Mūnnithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC375 .อ73 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC375 .อ73 2561 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Fā dīao kan. Pī thī 17, chabap thī 2 Karakadākhom-Thanwākhom 2562. ฟ้าเดียวกัน. ปีที่ 17, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562.

Chātrī Prakitnonthakān. Čhakkrit Sangkhamanī. Thanāwi Chōtpradit. Thanāphon ʻIusakun. Kukrit Pramoj, M.R., Narit Čharatčhanyāwong. Supphalak Kānčhanakhundī. Phakwadī Wīraphātphong. by ชาตรี ประกิตนนทการ | จักรกริช สังขมณี | ธนาวิ โชติประดิษฐ | ธนาพล อิ๋วสกุล | คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538 | นริศ จรัสจรรยาวงศ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | ภัควดี วีระภาสพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Fa Diao Kan, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ฟ632 2562 (1).

ห้องสมุด:
Kānnam praphēnī nai kānpokkhrō̜ng rabō̜p prachāthipatai ʻan mī phra mahā kasat song pen pramuk mā chai nai kānphičhāranā winitchai khadī ratthammanūn : rāingān kānsưksā wičhai / การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lertdhamtewe. Thailand. Office of the Constitutional Court. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป546 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป546 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ป546 2561 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ป546 2561 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544