Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. เล่ม 2, ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Other title: ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส426 2553 ล. 2 (3).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 3 ʻēkkathēt sanyā. tō̜n 3, Banchī dœ̄nsaphat prakanphai tūangœ̄n hunsūan læ bō̜risat / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 3, บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phōemtōem]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2557 [2014]Other title: Banchī dœ̄nsaphat prakanphai tūangœ̄n hunsūan læ bō̜risat Other title: บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท.Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส425 2557 ต. 3 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 661476 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส425 2557 ต. 3 (2).

ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 3 ʻēkkathēt sanyā. Tō̜n 2, Yư̄m fāksap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam tūathǣn nāinā pranīpranō̜m yō̜mkhwām. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. ตอน 2, ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai læ phōemtōem]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp...] : Phonsayām Phrinting (Prathēt Thai), 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2557 [2014]Other title: Yư̄m fāksap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam tūathǣn nāinā pranīpranō̜m yō̜mkhwām Other title: ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส425 2557 ต. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 632242 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา, ตอน 1. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556 [2013]Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ.Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ส425 2556 ต. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 622895 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา. เล่ม 1, ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส426 2553 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 / [รวบรวมโดย] สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2547Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ส426 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ส426 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ส426 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544