ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ʻĒkkaphāwa nai thritsadī sangkhom rūamsamai = Singularity in contemporary social theories / เอกภาวะในทฤษฎีสังคมร่วมสมัย = Singularity in contemporary social theories / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Singularity in contemporary social theories.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM606 .ช94 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM606 .ช94 2558 (1).

ห้องสมุด:
แนวความคิดฮาบิทัสของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา = Examining Pierre Bourdieu's concept of 'Habitus' and its contributions to anthropological theories / โดย สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต.

by สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻĒkkaphāwa nai thritsadī sangkhom rūamsamai = Singularity in contemporary social theories / เอกภาวะในทฤษฎีสังคมร่วมสมัย = Singularity in contemporary social theories / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2558 [2015]Other title: Singularity in contemporary social theories.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .ช94 2558ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM606 .ช94 2558ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM606 .ช94 2558ก (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส56 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2551 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550Availability: Available for loan (9)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM62 .ส56 2550 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM62 .ส56 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2550 (3). Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khwāmpen ʻanitčhang khō̜ng sangkhom / ความเป็นอนิจจังของสังคม / ปรีดี พนมยงค์.

Pridi Banomyong, Sathāban Preedee Banomyong. by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | สถาบันปรีดี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Edition: Phim khrang thī 9. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana kammakān damnœ̄n ngān chalō̜ng 100 pī chātakān nāi Pridi Banomyong ratthaburut ʻāwusō phāk ʻēkkachon, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM606 .ป464 2542 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmpen ʻanitčhang khō̜ng sangkhom / ความเป็นอนิจจังของสังคม / โดย ปรีดี พนมยงค์.

Pridi Banomyong, by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhō̜n : b Kwīanthō̜ng, [2501] [1958] Publication: พระนคร : เกวียนทอง, [2501] [1958]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: SOCY HM 1958 654779 (1). :

ห้องสมุด:
Thritsadī khrō̜pkhrūa bư̄angton = An introduction to family theories / ทฤษฎีครอบครัวเบื้องต้น = An introduction to family theories / พูนสุข เวชวิฐาน.

Phūnsuk Wētwithān. by พูนสุข เวชวิฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp...: Phāp phim, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557 [2014]Other title: An introduction to family theories.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HQ 2014 640334 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HQ 2014 640334 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmpen ʻanitčhang khō̜ng sangkhom / ความเป็นอนิจจังของสังคม / ปรีดี พนมยงค์.

Pridi Banomyong, by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Rungrengtham, [2501] [1958] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ รุ่งเรืองธรรม, [2501] [1958]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM419 .ป45 2501 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM62 .ส56 2536 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางสังคมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื้อ / พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวชิโร (ฉลาดแหลม).

by พระปญฺญาวชิโร (ณัฐพงษ์), 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550Other title: Comparative study of social concepts in Theravada Buddhist philosophy and Confucian philosophy.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BL60 .พ463 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ / ปิแยร์ บูร์ดิเยอ ; ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข แปล ; นพพร ประชากุล บรรณาธิการแปล.

by บูร์ดิเยอ, ปิแยร์, ค.ศ. 1930-2002 | ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข | นพพร ประชากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (7)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM606 .บ745 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM606 .บ745 2550 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HM606 .บ745 2550 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544