ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Krōngkān sưksā wičhai kānthutčharit læ praphrưt mi chō̜p nai nūaingān rātchakān Thai : kō̜ranī sưksā Krasūang Khamanākhom chō̜ngthāng khō̜rapchan nai Krom Thānglūang : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : กรณีศึกษากระทรวงคมนาคม ช่องทางคอร์รัปชันในกรมทางหลวง : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.

Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Thailand. Saphā Thīprưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Khana Thamngān Tittām læ Sưksā Panhā Kānthutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p. by สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานติดตามและศึกษาปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2547 [2004] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2547 [2004]Other title: Chō̜ngthāng khō̜rapchan nai Krom Thānglūang Other title: ช่องทางคอร์รัปชันในกรมทางหลวง.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ค945 2547 (1).

ห้องสมุด:
Yutthasāt kānčhatkān khō̜rapchan phư̄a pō̜ng prām kānkhō̜rapchan thāngkān bō̜rihān : sưksā kānbō̜rihān ngān phatsadu nai ʻongkān pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin = Corruption management strategy for deterring the administrative corruption : a study of the supply management in Thai Local Governments : rāingān kānwičhai chabap sombūn / ยุทธศาสตร์การจัดการคอร์รัปชันเพื่อป้องปรามการคอร์รัปชันทางการบริหาร : ศึกษาการบริหารงานพัสดุในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น = Corruption management strategy for deterring the administrative corruption : a study of the supply management in Thai Local Governments : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พรศักดิ์ โชติพินิจ.

Pornsak Chotipinit, by พรศักดิ์ โชติพินิจ, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Other title: Corruption management strategy for deterring the administrative corruption : a study of the supply management in Thai Local Governments.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ436 2560 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : กรณีศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สถานีตำรวจนครบาล) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุพจน์ จุนอนันตธรรม, วิษณุ วงศ์สินศิริกุล, ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

by สุพจน์ จุนอนันตธรรม | วิษณุ วงศ์สินศิริกุล | ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7936.ท7 ส73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV7936.ท7 ส73 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV7936.ท7 ส73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV7936.ท7 ส73 (1).

ห้องสมุด:
วีรชนต้านคอร์รัปชัน : 5 กรณีศึกษาของผู้อุทิศชีวิตเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวม : โครงการศึกษาผลกระทบและความรุนแรงในการตรวจสอบคอร์รัปชันของภาคประชาชน / หัวหน้าโครงการ รสนา โตสิตระกูล ; ผู้เรียบเรียง โสภิดา วีรกุลเทวัญ, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, สุรสม กฤษณะจูฑะ.

by รสนา โตสิตระกุล | โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2511- | สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | สุรสม กฤษณะจูฑะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนต้านคอร์รัปชัน, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (2).

ห้องสมุด:
คอร์รัปชัน : ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ / สังศิต พิริยะรังสรรค์, นวลน้อย ตรีรัตน์, นพนันท์ วรรณเทพสกุล.

by สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2494- | นวลน้อย ตรีรัตน์ | นพนันท์ วรรณเทพสกุล | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การสัมมนา (2547 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Other title: คอร์รัปชัน นักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ส613 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : กรณีศึกษากระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) = Corruption in Thai bureaucratic system : a case of Ministry of Finance (Customs Department) : โครงการวิจัย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

by นวลน้อย ตรีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ก632 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55ฉ5 ก632 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการไทย : กรณีศึกษากระทรวงคมนาคม เรื่อง ช่องทางคอร์รัปชันในกรมทางหลวง : รายงานฉบับสมบูรณ์ = [Project research for corruption in a gevernment organization : case study of the Ministry of Transport] : final report / หัวหน้าโครงการ, นักวิจัยหลัก พลเดช ปิ่นประทีป ; ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ, นักวิจัยร่วม พีรพงศ์ ศิริธรรมวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by พลเดช ปิ่นประทีป | พีรพงศ์ ศิริธรรมวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, [2548?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ454 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 พ454 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544