Your search returned 5 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khwāmsamret mai mī khō̜yokwēn : chīwit čhāk Pō̜no̜ lo̜ pai ʻĀsīan khō̜ng Dō̜rō̜. Surin Phitsuwan / ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี ผู้เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan. ʻAnōmā Sō̜nbālī. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | อโนมา สอนบาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ส716ก3 2556ข] (1).

Open Library:
Khwāmsamret mai mī khō̜yokwēn : chīwit čhāk Pō̜no̜ lo̜ pai ʻĀsīan khō̜ng Dō̜rō̜. Surin Phitsuwan / ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี ผู้เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan, ʻAnōmā Sō̜nbālī. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | อโนมา สอนบาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.ส716ก3 2556ค] (1).

Open Library:
Surin Phitsuwan : chīwit tūaton læ phonngān / สุรินทร์ พิศสุวรรณ : ชีวิต ตัวตน และผลงาน / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.

Puli Fuwongcharoen. Mahāwitthayālai Thammasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ส716 ส74 2561] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ส716 ส74 2561] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2018 692330] (1).
Checked out (1).

Open Library:
ʻĀsīan : prachākhom nai miti watthanatham khwāmkhatyǣng læ khwāmwang / อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง / บรรณาธิการ ศรัณย์ วงศ์ขจิตร.

Saran Wongkhačhit, Surin Phitsuwan. Čhēttanā Nākwatchara. Thongchai Winitčhakūn. Crawford, Peter. Chayan Watthanaphūt, Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, Parittā Kō̜ʻanantakūn. Kōmāt Čhưngsathīansap, Suwannā Krīangkraiphet. by ศรัณย์ วงศ์ขจิตร, 2525- | สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | เจตนา นาควัชระ, 2480- | ธงชัย วินิจจะกูล | ครอว์เฟิร์ด, ปีเตอร์ | ชยันต์ วรรธนะภูติ, 2486- | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | ปริตตา กออนันตกูล | สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ | โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 640504] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 640504] (1). Checked out (1).

Open Library:
ʻĀsīan rū wai daiprīap nǣ / อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่ / สุรินทร์ พิศสุวรรรณ เขียน ; สุกัญญา มกราวุธ เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan. Sukanyā Makarāwut. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | สุกัญญา มกราวุธ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2012 627966] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)