ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์.

by ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KJC431 .ท64 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJC431 .ท64 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KJC431 .ท64 (4). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 2005 464162 (1).

ห้องสมุด:
อาจาริยบูชา : หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม / พนม เอี่ยมประยูร บรรณาธิการ.

by พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | ไพโรจน์ ชัยนาม | สมยศ เชื้อไทย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | วิษณุ วรัญญู | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรพล นิติไกรพจน์ | อรพิน สบายรูป | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | จำปี โสตถิพันธุ์ | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | จุมพต สายสุนทร | Prasit Aekaputra | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ภาสกร ชุณหอุไร | ดาราพร ถิระวัฒน์ | ประชุม โฉมฉาย | สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | สุรศักดิ์ มณีศร | อนันต์ จันทรโอภากร | ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Other title: อาจาริยบูชา : อนุสรณ์แด่ ศจ.ไพโรจน์ ชัยนาม.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K561 .อ65 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K561 .อ65 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K561 .อ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K561 .อ65 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544