ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
มาตรการในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / โดย วิชญา ตียะไพบูลย์สิน.

by วิชญา ตียะไพบูลย์สิน, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Measures for the protection of the world cultural heritage : case study of historic city of Ayutthaya and associated historic towns.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsangūan raksā mō̜radok thāng sinlapa watthanatham læ withīkān anurak khunkhā dangdœ̄m khō̜ng bōrānnasathān læ lǣng thī tang tām māttrathān lōk / การสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมและวิธีการอนุรักษ์คุณค่าดั้งเดิมของโบราณสถานและแหล่งที่ตั้งตามมาตรฐานโลก / โสมสุดา ลียะวณิช แปล.

Sōmsuda Līyawanit. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by โสมสุดา ลียะวณิช | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2537 [1994] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2537 [1994]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ARCG CC 1994 635368 (1).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก : รายงานว่าด้วยความคาดการณ์และการบริหารจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมรดกโลกและยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือรัฐภาคีในการดำเนินการตอบสนองด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม / บรรณาธิการ Augustin Colette ; แปลและตีพิมพ์โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Colette, Augustin, Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by โคเลตเต, ออกัสติน, ค.ศ. 1978- | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: CC135 .ก65 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC135 .ก65 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC135 .ก65 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān sinlapa læ watthanatham = Art & culture management / การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม = Art & culture management / คณะทำงาน สถาพร เก่งพานิช ... [และคนอื่น ๆ].

Sathāphō̜n Kēngphānit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sahasākhā Wichā Kānčhatkān Sinlapa læ Watthanatham. by สถาพร เก่งพานิช | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย. สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม.

Edition: [พิมพ์ครั้งแรก].Edition: [Phim khrang rǣk]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sahasākhā Wichā Kānčhatkān Sinlapa læ Watthanatham Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Other title: Art & culture management.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: CC135 .ก625 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC135 .ก625 2559 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānčhatkān bōrānnasathān nai banchī mō̜radok thāng watthanatham khō̜ng lōk / แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก / โดย ศูนย์ระหว่างชาติเพื่อการศึกษาวิธีการบูรณะปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม (ICCROM) ; แปลโดย กรมศิลปากร.

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property by Feilden, Bernard M. (Bernard Melchior) | Jokilehto, Jukka | กรมศิลปากร | ศูนย์ระหว่างชาติเพื่อการศึกษาวิธีการบูรณะปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2538 [1995] Publication: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538 [1995]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā wādūai kānkhumkhrō̜ng mō̜radok lōk thāng watthanatham læ thammachāt : raprō̜ng dōi samai prachum sāman khrang thī 17 khō̜ng ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt Krung Pārīt 16 Phrưtsačhikāyon Phō̜.Sō̜. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972 / อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : รับรองโดยสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972 / องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ; แปลและเรียบเรียง ศิริพร นันตา, ดารารัตน์ แก้วขันตี.

Siripō̜n Nanta. Dārārat Kǣokhantī. ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by ศิริพร นันตา | ดารารัตน์ แก้วขันตี | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Thailand. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning | Unesco.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546 [2003]Other title: Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2003 670203 (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā wādūai kānkhumkhrō̜ng mō̜radok lōk thāng watthanatham læ thammachāt : raprō̜ng dōi samai prachum sāman khrang thī 17 khō̜ng ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt Krung Pārīt 16 Phrưtsačhikāyon Phō̜.Sō̜. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage / อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : รับรองโดยสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ]Edition: [Chabap phim sam] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 [2014]Other title: Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 677093 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาโบราณสถานในเขต / โดย วินิจ รัศมีวงศ์พร.

by วินิจ รัศมีวงศ์พร, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Cultural heritage management : case study Phra Racha Wang Derm.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: NA109.ท9 ว636 (1).

ห้องสมุด:
Mō̜radok watthanatham thī mai pen kāiyaphāp kap phiphitthaphan : mummō̜ng mai nai kānʻanurak thāng watthanatham / มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์ : มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม / มารีเลน่า อลิวิซาโต ผู้เขียน ; เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ บรรณาธิการ ; เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, ภัทรภร ภู่ทอง ผู้แปล.

Alivizatou, Marilena, Thīamsūn Sirisīsak. Chīwasit Bunyakīat. Phatthraphō̜n Phūthō̜ng. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n. by อลิวิซาโต, มารีเลน่า, ค.ศ. 1980- | เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ภัทรภร ภู่ทอง | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahachon), 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kāntrīam kānnāmsanœ̄ lǣng mō̜radok phư̄a khưnbanchī mō̜radok lōk / การเตรียมการนำเสนอแหล่งมรดกเพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก / ผู้แปล เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์ ; บรรณาธิการ สุทธินี ยาวะประภาษ.

Saowalak Phongsathā Pōsayanan. Sutthinī Yāwapraphāt. Thailand. Krasūang Watthanatham. Samnakngān Palat Krasūang. by เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์ | สุทธินี ยาวะประภาษ | กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Palat Krasūang Watthanatham, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ก643 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G140.5 .ก643 2555 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารู้ : มรดกโลก / บทประพันธ์ของฌอน โลเปซ ; บทแปลภาษาไทย สุภา ปโกฏิประภา ; ตรวจแก้ไขบทแปลภาษาไทย คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต.

by โลเปซ, ฌอน | สุภา ปโกฏิประภา | แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2465- | เบลก, ลินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : Thai National Commission for UNESCO, c2004 [2547]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ล936ร82 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2004 452338 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สปป ลาว / หลียา ฝันดีสวัส.

Leeya Fanhdisavath, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by หลียา ฝันดีสวัส, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Protection of world cultural heritage : study of Luangprabang of Lao PDR.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Mō̜radok phūmpanyā thāng watthanatham khō̜ng chāt : botrīan čhāk phư̄anbān / มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน = Heritage of the nations :lessons learned from the neighboring countries/ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, บรรณาธิการ ; อิสระ ชูศรี ... [และคนอื่น ๆ], ผู้แปล.

Sutdǣn Wisutthilak. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2508- | อิสระ ชูศรี | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Other title: Heritage of the nations : lessons learned from the neighboring countries.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CC135 .ม432 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC135 .ม432 2560 (3). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544