ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เรื่องเล่าขานตำนานวัดไทย / พันธลักษณ์.

by พันธลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์บ้านหนังสือ 19 จำกัด, 2547-Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .พ593 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6336 .พ593 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6336 .พ593 (2).

ห้องสมุด:
วัดหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เรียบเรียง จรรยา มาณะวิท ... [และคนอื่นๆ].

by จรรยา มาณะวิท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .ว63 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6336 .ว63 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BQ6336 .ว63 (1).

ห้องสมุด:
อารามหลวงที่สำคัญและวัดประจำรัชกาล / อุไร สิงห์ไพบูลย์พร เรียบเรียง.

by อุไร สิงห์ไพบูลย์พร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอส.ที.พี.เวิลด์ มีเดีย จำกัด, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .อ74 (2).

ห้องสมุด:
ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร / [รวบรวมและเรียบเรียง] คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร.

by วัดบวรนิเวศวิหาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ก42บ4 ต63 (1).

ห้องสมุด:
วัดไทย -- ต้นกรุงเทพฯ / กลีบอุบล กาญจโนมัย.

by กลีบอุบล กาญจโนมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนชวนอรุณ , 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6336 .ก46 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือท่องแดนธรรมกับชีวิตที่รู้กัน : 111 วัดไทยไม่ธรรมดา / วีรพล จ้อยทองมูล, ฉัตรชัย เขม้นงาน รวบรวม.

by วีรพล จ้อยทองมูล | ฉัตรชัย เขม้นงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เดอะ ไลอ้อน คิง บุ๊คส์, [2540?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .ว67 (2).

ห้องสมุด:
ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืองานฉลองพระชนมายุ 90 พรรษาฯ.

by คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสืองานฉลองพระชนมายุ 90 พรรษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ก42บ4 ต63 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6337.ก42บ4 ต63 2546 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkhrō̜pkhrō̜ng thī thō̜ranī song : sưksā phrarātchabanyat khana song Phutthasakkarāt 2505 = [Possession of monastery property : a case study of the Sangha Act B.E. 2505] / การครอบครองที่ธรณีสงฆ์ : ศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 = [Possession of monastery property : a case study of the Sangha Act B.E. 2505] / โดย สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย.

Suntad Aiumvorachai. Witthayālai Kānyuttitham. by สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Possession of monastery property : a case study of the Sangha Act B.E. 2505.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2011 691387 (1).

ห้องสมุด:
มหาสวัสดี : 150 ปี มหานทีพระราชทาน / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ.

by อภิลักษณ์ เกษมผลกูล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะศิลปศาสตร์. โครงการศิลปศาสตร์อาสา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โครงการศิลปศาสตร์อาสา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE492.55.ฮ5ม56 ม56 2553 (1).

ห้องสมุด:
9 เส้นทางพุทธบูชา 99 ศาสนสถานและสถานที่ประวัติศาสตร์ / รณยุทธ์ จิตรดอน = 9 Buddha bucha routes of 99 monasteries and historical places / Ronyoot Chitradon.

by รณยุทธ จิตรดอน, 2494- | Ronyoot Chitradon.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท กรีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2554Other title: เก้าเส้นทางพุทธบูชา เก้าสิบเก้าศาสนสถานและสถานที่ประวัติศาสตร์.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6336 .ร338 2554 (2).

ห้องสมุด:
ตำนานพระพิมพ์ / ยอช เซเดส์ เรียบเรียง.

by เซเดส์, จอร์ช, ค.ศ. 1886-1969 | ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: N8193.2 .ซ695 (1). :

ห้องสมุด:
Khrōngkān Thamma Sān Sēwanā læ Thatsanasưksā Dān Phra Phutsātsanā phư̄a Songsœ̄m Phra Phutsātsanā kǣ Phra Sangkhāthikān nai Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai rawāng Wan Thī 4-5 Mīnākhom 2557 / โครงการธรรมะสานเสวนา และทัศนศึกษาด้านพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่พระสังฆาธิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 / ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสมาพันธ์พุทธสมาคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

Sūn ʻAmnūai Kānbō̜rihān Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai Samnakngān Phraphutthasātsanā hǣng Chāt. Samāphan Phutthasamākhom Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai. by ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | สมาพันธ์พุทธสมาคมจังหวัดชายแดนภาคใต้.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phra Phutta Sātsanā hǣng Chāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: Thawāi Sakkāra Phra Sop Somdet Phra Sangkharāt Sakonmahāsangkhaparināyok Other title: ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ843 .ค94 2557 (1).

ห้องสมุด:
ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร / สมเดจพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระนิพนธ์.

by วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464 | วิจิตรวาทการ, หลวง, 2441-2505 | ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: BQ6337.ก42บ4 ว26 (1). :

ห้องสมุด:
ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | วิจิตรวาทการ, หลวง, 2441-2505 | จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: NB1912.พ7 ด64 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544