ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 42 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พรมแดนศึกษา = Boundary studies / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Other title: Boundary studies.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 288/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 288/2552 (3).

ห้องสมุด:
เขตแดนไทย = Thai border / พลโท นพดล โชติศิริ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by นพดล โชติศิริ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: Thai border.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น4363ข73 2556 (2).

ห้องสมุด:
การผลิตข่าวกรองจากแหล่งเปิด = Open-source intelligence production / ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Other title: Open-source intelligence production.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: 060/2554 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 060/2554 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 557860 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 557860 (1).

ห้องสมุด:
อาณาบริเวณชายแดนไทย = Perspectives on Thai-border area / ขจิต จิตตเสวี เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ขจิต จิตตเสวี | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Perspectives on Thai-border area.Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: 016/2552 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 016/2552 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 510985 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2008 510985 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 510985 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmrūammư̄ thāng Sētthakit nai ʻAnu Phūmiphāk Lum Mǣnam Khōng = Global energy security / ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง = Greater Mekong Subregion Economic Cooperation / นรุตม์ เจริญศรี เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Narut Charoensri. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by นรุตม์ เจริญศรี | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Greater Mekong Subregion Economic Cooperation.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2010 644302 (3).

ห้องสมุด:
เส้นทางหมายเลข 9 กับความมั่นคงไทย = The route no. 9 and Thai security / ธัญญาทิพย์ ศรีพนา เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ธัญญาทิพย์ ศรีพนา | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: Route no. 9 and Thai security.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: 180/2552 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 180/2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 180/2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 523653 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2008 523653 (1).

ห้องสมุด:
Kānkō̜ kānrāi rūam samai = Contemporary terrorism / การก่อการร้ายร่วมสมัย = Contemporary terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552 [2009]Other title: Contemporary terrorism.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 653714 (1).

ห้องสมุด:
รัฐกับมุสลิมในอินโดนีเซีย = The state and Muslims in Indonesia / สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2550Other title: State and Muslims in Indonesia.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: 199/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 199/2552 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 199/2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2007 504351 (2).

ห้องสมุด:
รัฐกับพหุสังคมในอิหร่าน : ศึกษากรณีชาวเคิร์ด = State and pluralistic society in Iran : case study of the Kurdish people / ดลยา เทียนทอง เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ดลยา เทียนทอง, 2514- | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551Other title: State and pluralistic society in Iran : case study of the Kurdish people.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: 038/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 038/2552 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2008 512401 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 512401 (1).

ห้องสมุด:
เรื่องเล่าจากลาว / ขจิต จิตตเสวี เขียน, สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ขจิต จิตตเสวี | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2013 627242 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 627242 (1).

ห้องสมุด:
พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา : ปัญหาและพัฒนาการ = Thai-Cambodian maritime overlapping area : problems and development / สุรเกียรติ เสถียรไทย เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surakīat Sathīanthai. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 2501- | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: Thai-Cambodian maritime overlapping area : problems and development.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2011 632061 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 632061 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2011 632061 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2011 632061 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi tō̜tān kānkō̜ ʻakānrāi = Anti-terrorism law / กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย = Anti-terrorism law / ประธาน วัฒนวาณิชย์ เขียน.

Prathān Watthanawānit. by ประธาน วัฒนวาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552 [2009]Other title: Anti-terrorism law.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2009 653696 (1).

ห้องสมุด:
Songkhrām læ kānčhēračhā nai Phāk Tai = War and negotiation in the South / สงครามและการเจรจาในภาคใต้ = War and negotiation in the South / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. by สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014]Other title: War and negotiation in the South.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 634382 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 634382 (1).

ห้องสมุด:
นครรัฐปัตตานี : ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อำนาจ ศรีพูนสุข เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by อำนาจ ศรีพูนสุข, 2498- | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: 380/2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 380/2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2011 593179 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 380/2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC 2011 593179 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการชายแดน = Border management / ธนา ยศตระกูล เรียบเรียง ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by การเสวนาความมั่นคงเรื่อง"การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน" (2551 : กรุงเทพฯ) | ธนา ยศตระกูล | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552Other title: Border management.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 289/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 289/2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 529813 (1).

ห้องสมุด:
การต่างประเทศและความมั่นคงไทย : มุมมองรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ = Thai foreign and security affairs : comparative constitution perspectives / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | สุรชาติ บำรุงสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552Other title: Thai foreign and security affairs : comparative constitution perspectives.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 287/2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 287/2552 (3).

ห้องสมุด:
ฉบับย้ายบ้าน / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 158/2553 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 158/2553 (3).

ห้องสมุด:
เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา : ข้อสังเกต 12 ประการ = Thai-Cambodian boundary : 12 points of concren / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2554 [2011]Other title: Thai-Cambodian boundary : 12 points of concren.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2011 627186 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2011 627186 (2).

ห้องสมุด:
ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย = Human security : human trafficking in Thailand / ศิบดี นพประเสริฐ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Sibō̜dī Nopprasœ̄t. Surachāt Bamroongsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. by ศิบดี นพประเสริฐ | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2553 [2010]Other title: Human security : human trafficking in Thailand.Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2010 643192 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2010 643192 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 643192 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2010 643192 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544