ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 48 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความต้องการบริการด้านการดูแลระยะยาวแบบเป็นทางการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย / ณัฐพงษ์ พบสมัย.

Natthapong Pobsamai, Chulalongkorn University. Faculty of Economics. by ณัฐพงษ์ พบสมัย, 2525- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, [2551] [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551] [2008]Other title: Need for formal long-term care for the elderly in Thailand.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV1484.ท92 ณ62 2551 (1).

ห้องสมุด:
Beyond duty : life on the frontline in Iraq / Shannon Meehan with Roger Thompson.

by Meehan, Shannon P | Thompson, Roger.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Cambridge : Polity, 2009Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS79.76 .M44 2009 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai rabop kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng khwāmmankhong phư̄a wai sūngʻāyu : rāingān wičhai chabap sombūn / โครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อวัยสูงอายุ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วรเวศม์ สุรรณระดา หัวหน้าโครงการและนักวิจัย ; ดำริ เฉลิมวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

Worawet Suwanradā Damri Chalœ̄mwong Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Khana Sētthasāt. Thailand. Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdō̜iʻōkāt Khonphikān læ Phūsūngʻāyu. by วรเวศม์ สุวรรณระดา | ดำริ เฉลิมวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Sētthasāt Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai [rūam kap] Samnakngān Songsœ̄m Sawatdiphāp læ Phithak Dek Yaowachon Phūdō̜iʻōkāt læ Phūsūngʻāyu Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ร่วมกับ] สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวกับการเลี้ยงดู และดูแลผู้สูงอายุ : รายงานวิจัย = Changes in family structure and the care of the elderly / เทพินทร์ พัชรานุรักษ์.

by เทพินทร์ พัชรานุรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064 .ท75 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน / บรรณาธิการ เจียมจิต แสงสุวรรณ, พรรณงาม พรรณเชษฐ์.

by เจียมจิต แสงสุวรรณ | พรรณงาม พรรณเชษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2544Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1064.ท9 ค74 2544 (1).

ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phūsūngʻāyu bǣp būranākān / การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / บรรณาธิการ ทัศนีย์ ญาณะ.

Thatsanī Yāna. Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon. by ทัศนีย์ ญาณะ | สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sathāban Wičhai læ Phatthanā Rabop Sukkhaphāp Chumchon, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 629534 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 629534 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2014 629534 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน / โดย พรรณงาม พรรณเชษฐ์ ... [และคนอื่นๆ].

by พรรณงาม พรรณเชษฐ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ1064.ท9 ค74 (3).

ห้องสมุด:
การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน / รวบรวมเรียบเรียง พนิดา วสุธาพิทักษ์ ; บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร ; คณะทำงาน สมพร ใช้บางยาง ... [และคนอื่น ๆ].

by พนิดา วสุธาพิทักษ์ | สุพัตรา ศรีวณิชชากร | สมพร ใช้บางยาง | สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: WT100 .พ363 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT100 .พ363 2555 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : รายงานเบื้องต้น = Community participation in providing care, services and activities for Thai elderly / มาลินี วงษ์สิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, อัจฉรา เอ๊นซ์.

by มาลินี วงษ์สิทธิ์ | ศิริวรรณ ศิริบุญ | อัจฉรา เอ๊นซ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ม63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV1484.ท92 ม63 (1).

ห้องสมุด:
Generation kill : living dangerously on the road to Baghdad with the ultraviolent Marines of Bravo company / Evan Wright.

by Wright, Evan.

Material type: Text Text; Format: print Publication: London : Corgi, 2005Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS79.76 .W75 (1).

ห้องสมุด:
The last true story I'll ever tell : an accidental soldier's account of the war in Iraq / John Crawford.

by Crawford, John.

Material type: Text Text; Format: print Publication: New York : Riverhead Books, 2005Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS79.76 .C73 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā thaksa kānrīanrū yāng sāngsan bǣp ʻongrūam samrap phūsūngʻāyu nai chonnabot Thai : dān kāndūlǣ sukkhaphāp čhit = Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension : rāingān kānwičhai / การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุในชนบทไทย : ด้านการดูแลสุขภาพจิต = Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension : รายงานการวิจัย / นวลฉวี ประเสริฐสุข, อุรปรีย์ เกิดในมงคล และกันยารัตน์ สอาดเย็น.

Nuanchavee Prasertsuk. Urapree Kerdnaimongkol. Kanyarat Sa-artyen. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Sathāban Wičhai læ Phatthanā. by นวลฉวี ประเสริฐสุข | อุรปรีย์ เกิดในมงคล | กันยารัตน์ สอาดเย็น | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanāmčhan, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2558 [2015]Other title: Development of holistic creative learning skills for older persons in rural area of Thailand : mental health care dimension.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 น54 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : rāingān wičhai chabap sombūn / การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย = Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะนักวิจัยหลัก ปราโมทย์ ประสาทกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Prasātkun. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by ปราโมทย์ ประสาทกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Phūsūngʻāyu : kānfao rawang thāng prachākō̜n sētthakit sangkhom watthanatham læ kāndūlǣ raya yāo phư̄a sœ̄msāng sukhaphāwa khō̜ng phūsūngʻāyu Thai Other title: Demography, socioeconomic, cultural, surveillance and long term care for the well-being of Thai elderly | ผู้สูงอายุ : การเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1451 .ก64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ก64 2558 (1).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนะของผู้บริโภคเกี่ยวกับ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ / โดย ทรงศรี สนธิทรัพย์.

by ทรงศรี สนธิทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท92 ท45 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544