ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ kānplō̜i chūakhrāo / คู่มือการปล่อยชั่วคราว / จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำคู่มือการปล่อยชั่วคราว สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

Khana Thamngān Čhattham Khūmư̄ Kānplō̜i chūakhrāo. Samnak Prathān Sān Dīkā. by คณะทำงานจัดทำคู่มือการปล่อยชั่วคราว | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Prathān Sān Dīkā Samnakngān Sān Yuttitham, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4657 .ค74 2549 (1).

ห้องสมุด:
ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว : กรณีศึกษาในศาลฎีกา / โดย ประทีป เฉลิมภัทรกุล.

by ประทีป เฉลิมภัทรกุล | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552Other title: Discretion on the applications for provisional release : a study in the supreme court.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4657 .ป463 2552 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างคดี : ศึกษากรณีการปล่อยชั่วคราวในคดีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสามปี / สุนทร นามแสง.

by สุนทร นามแสง | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556 [2012]Other title: Protection of suspect's rights during the proceeding : case study of temporary release in the case of maximum punishment not exceeding three year imprisonment.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 624697 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 : kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 : การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 | การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānplō̜i chūakhrāo panhā kānbangkhap khadī nāiprakan = [Provisional release problem of guarantor compulsory execution] / การปล่อยชั่วคราวปัญหาการบังคับคดีนายประกัน = [Provisional release problem of guarantor compulsory execution] / สมเกียรติ เจริญสวรรค์.

Somkiat Charoensawan, Witthayālai Kānyuttitham. by สมเกียรติ เจริญสวรรค์, 2494- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Provisional release problem of guarantor compulsory execution.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4657 .ส428 2554 (1).

ห้องสมุด:
การปล่อยชั่วคราวโดยกำหนดเงื่อนไข : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา = Provisional release under conditions : a comparison study with U.S.A. / โดย ร้อยตำรวจโท หญิง จิตติมา กำธรวิวรรธน์.

by จิตติมา กำธรวิวรรธน์, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Provisional release under conditions : a comparison study with U.S.A..Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล : ศึกษาความเสมอภาคที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว = Bail by the court : the study of equality to be bail / โดย สุทธิณัฐ ไชยเจริญ.

by สุทธิณัฐ ไชยเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Bail by the court : the study of equality to be bail.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4657 .ส733 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4657 .ส733 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 phrō̜m dūai panhā khō̜kotmāi thī nāsončhai kīeokap kānplō̜i chūakhrāo (kānčhapkum phūlopnī prakan) Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 khō̜bangkhap khō̜ng prathān sān dīkā wādūai lakkēn withīkān læ ngư̄ankhai kīeokap kānrīak prakan rư̄ lakprakan nai kānplō̜i chūakhrāo phūtō̜nghā rư̄ čhamlœ̄i nai khadī ʻāyā Phō̜.Sō̜. 2548 / คำอธิบายพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว (การจับกุมผู้หลบหนีประกัน) พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั้วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ส735 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .ส735 2559 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ระบบปล่อยชั่วคราวผู้ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา / โดย สุรินทร์ มากชูชิต.

by สุรินทร์ มากชูชิต, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Provisional release system of the accused : the study of the application of security in criminal cases.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ดุลพินิจการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องขังหรือจำเลยในกระบวนการยุติธรรมไทย / อุลิช ดิษฐปราณีต.

by อุลิช ดิษฐปราณีต, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Release on bail of accused or defendant in Thai justice process.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2553 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai lǣ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1).

ห้องสมุด:
การขอปล่อยชั่วคราวต่อศาล / กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ; บรรณาธิการ คมวัชร เอี้ยงอ่อง = Application for provisional release to the court / International Affairs Division, Office of the Judiciary ; editor in chief, Comwatchara Iangong.

by คมวัชร เอี้ยงอ่อง | Comwatchara Iangong | สำนักงานศาลยุติธรรม. กองการต่างประเทศ | Thailand. Office of the Judiciary. International Affairs Division.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4657 .ก642 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4657 .ก642 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544