Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Katho̜ KǭSǭThǭChǭ. : mummō̜ng sāthārana tō̜ ʻongkō̜n kamkap dūlǣ čhāk wēthī NBTC Public Forum / กะเทาะ กสทช. : มุมมองสาธารณะต่อองค์กรกำกับดูแล จากเวที NBTC Public Forum / เรียบเรียงเนื้อหาโดย ส่วนงาน กสทช., ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2015 658647] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2015 658647] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2015 658647] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ samrap phūbō̜riphōk nai kitčhakān thōrakhamanākhom / คู่มือสำหรับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม / สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Samnak Rap Rư̄ang Rō̜ngrīan læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2016 685955] (1).

Open Library:
Thitthāng sư̄ witthayu-thōrathat Thai : khūmư̄ tittām phǣn mǣbot witthayu-thōrathat Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. / ทิศทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทย : คู่มือติดตามแผนแม่บทวิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. / คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ; คณะทำงาน กอกนก กิจบาลจ่าย ... [และคนอื่น ๆ].

Kō̜kanok Kitbānčhāi. Khana ʻAnu Kammakān Tittām Phǣn Mǣbot Kitčhakān Kačhāisīang læ Kitčhakān Thōrathat. by กอกนก กิจบาลจ่าย | คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2557] [2014]Other title: Khūmư̄ tittām phǣn mǣbot witthayu-thōrathat Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. thitthāng sư̄ witthayu-thōrathat Thai Other title: คู่มือติดตามแผนแม่บทวิทยุ-โทรทัศน์ กสทช. ทิศทางสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ไทย.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TRAN HE 2014 647426] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647426] (2).

Open Library:
Phonngān wichākān dān kitčhakān thōrakhamanākhom : theknōlōyī kāo klai pai kap khrōngkhāi yuk nā (NGN) / ผลงานวิชาการด้านกิจการโทรคมนาคม : เทคโนโลยีก้าวไกลไปกับโครงข่ายยุคหน้า (NGN) / กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Klumngān Khapkhlư̄an Phārakit Phisēt. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Klumngān, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TK 2014 667578] (1).

Open Library:
Phrabō̜rommarāchāwithī 7 thotsawat phiphat khamanākhom / พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม / [คณะทำงาน ปริยะ เวสสบุตร, ดารุนี จันทร์ผ่อง, ฐิติชญา กระจายศรี].

Pariya Wēssabut. Dārunī Čhanphō̜ng. Thitichayā Kračhāisī. Thailand. Krasūang Khamanākhom. by ปริยะ เวสสบุตร | ดารุนี จันทร์ผ่อง | ฐิติชญา กระจายศรี | กระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Khamanākhom, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงคมนาคม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ป454 2560] (1).

Open Library:
Rāingān kānphičhāranā sưksā rư̄ang kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 / รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / ของ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา.

Thailand. Wuthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānwitthayāsāt Theknōlōyī Kānsư̄sān læ Thōrakhamanākhom. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā. Samnak Kammāthikān 1. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 1 Samnakngān Lēkhāthikān Wuthi Saphā, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2557] [2014]Other title: Kānchai bangkhap phrarātchabanyat ʻongkō̜n čhatsan khlư̄n khwāmthī læ kamkap kānprakō̜p kitčhakān witthayu kračhāisīang witthayu thōrathat læ kitčhakān thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: การใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 637180] (1).

Open Library:
Rāingān kānsamrūat phrưttikam kānchai bō̜rikān thōrakhamanākhom khō̜ng prachākō̜n Thai Phō̜.Sō̜. 2557 = Telecommunications consumption survey of Thailand 2014 / รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2557 = Telecommunications consumption survey of Thailand 2014 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Telecommunications consumption survey of Thailand 2014.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2015 649234] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2015 649234] (1).

Open Library:
Rāingān kānsamrūat phrưttikam kānchai bō̜rikān thōrakhamanākhom khō̜ng prachākō̜n Thai Phō̜.Sō̜. 2557 = National survey of consumer behavior on telecommunications services in Thailand 2016 / รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 = Telecommunications consumption survey of Thailand 2014 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Other title: National survey of consumer behavior on telecommunications services in Thailand 2016.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: HE8390.55 .ร633 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HE8390.55 .ร633 2560] (1).

Open Library:
Rū wai-- plō̜tphai (kwā) : khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net / รู้ไว้-- ปลอดภัย (กว่า) : คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต / เรียบเรียงโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ และชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์.

Sukrān Rōtčhanaphraiwong. Chadāphan Maliphan. Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom. Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon. by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2553 [2010]Other title: khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net Other title: คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TK5103.2 .ส724 2553ข] (1).

Open Library:
Rū wai-- plō̜tphai (kwā) : khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net / รู้ไว้-- ปลอดภัย (กว่า) : คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต / เรียบเรียงโดย สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ และชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์.

Sukrān Rōtčhanaphraiwong. Chadāphan Maliphan. Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom. Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon. by สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnak Sư̄sān Sāthārana læ Bō̜rikān Prachāchon Sathāban Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk nai Kitčhakān Thōrakhamanākhom, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม, 2553 [2010]Other title: Khūmư̄ lot khwāmsīang nai kānchai mư̄thư̄ læ ʻinthœ̄net Other title: คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TK5103.2 .ส724 2553ก] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 1/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 1/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Tharēt Punnasrī. Nathī Sukonnarat. Sētthaphong Malisuwan. Phīraphong Mānakit. Suthiphon Thaveechaiyagarn. Prasœ̄t Sīnphipat. Chœ̄tchai Khannaphā. Kamon Sīsangčhan. Thawatchai Čhittaphānan. Suphinyā Klāngnarong, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Sukit Khamasunthō̜n, Phō̜n. ʻŌ̜. Čhitsathā Sīprasœ̄tsuk. Thanaphan Rāičharœ̄n. Thotsaphō̜n Kētʻadisō̜n. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ธเรศ ปุณศรี | นที ศุกลรัตน์ | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | พีระพงษ์ มานะกิจ | สุทธิพล ทวีชัยการ | ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ | เชิดชัย ขันธ์นะภา | กมล ศรีแสงจันทร์ | ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ | สุภิญญา กลางณรงค์, 2516- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | สุกิจ ขมะสุนทร, พล.อ | จิตสถา ศรีประเสริฐสุข | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | ทศพร เกตุอดิศร | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 2/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 2/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Sētthaphō̜n Khūsīphithak, Thanā Thummānon. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Kīattisak Sīphimānwat. Phairōt Waiwānitchakit. Sākō̜nrat Nakprāt. Phō̜npraphā Wongsanit. Khanin Nitiwong. Natthasut ʻĀčhārawong. Sučhidā Phūnmāksathit. Chīwin Santhi. ʻUsā Rōtnakarin. Nongyao Mư̄angdī. ʻAnchalī Čhœ̄trangsī. Khakkhanāng Čhāmarik. Phatcharasut Sutčharittānon. Songphon Sangūančhit. ʻAt Chonlawō̜n. Titinan Pewnil, Phaladā Wongchaiyā. Čhuthāmāt ʻĪamsasī. Natthachāt Phūangsutrak. Yotsaphon Khwansangā. ʻŌ̜rawī Bunnāk. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Nisamanee Sombatruang | เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | ธนา ทุมมานนท์ | ปรีชา กอเจริญ | เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | พรประภา วงษ์สนิท | คณิน นิติวงศ์ | ณัฐสุต อาจารวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | ชีวิน สันธิ | อุษา โรจน์นครินทร์ | นงเยาว์ เมืองดี | อัญชลี เจิดรังษี | คัคนางค์ จามะริก | พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ | ทรงพล สงวนจิตร | อรรจน์ ชลวร | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | ภลดา วงศ์ไชยา | ณัฎฐชาติ พวงสุดรัก | ยศพล ขวัญสง่า | อรวี บุนนาค | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี, 2526-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. pračham pī 2559 = NBTC annual review 2016 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2559 = NBTC annual review 2016 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ; กองบรรณาธิการ พากเพียร สุนทรสิต ... [และคนอื่น ๆ].

Thākō̜n Tanthasit. Pakpien Soontornsit. Nathee Sukonrat. Natchayā Thawīwitchākhrīya. Sētthaphong Malisuwan. Wasanā Kǣophanưkrangsī, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Thanaphan Rāicharoen. Phongsathorn Sētthīthō̜n. Ratthaphon Saruttirattanawō̜rakun. Rojjalak Chuckpaiwong. Thirapiroon Thongkamwitoon. Songphon Sangūančhit. Phairōt Waiwānitchakit. Thanyaphō̜n Paothō̜ng. Cheewin Santhi, Khanin Nitiwong. Sučhidā Phūnmāksathit. Phimchanok Sangkaew. Thanaphong Sangkaew. Čhirāwat Chǣmchaiyaphō̜n, Trī Bunčhư̄a. Kētsarin Klatkum. Adisorn Leelasuntitham. Samitthi Dārākō̜n Na ʻAyutthayā. Supaporn Kiattisin. Prathomphong Bamrœ̄p. Orasri Srirasa. Usā Wachiraphō̜nphan. Warut Wō̜ngrōtnānan. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Phet Nanthiwattanā. Tœ̄mphong Sīthēt. Wannarī Wongtrairat. Piya Kowintthawīwat. Khathā Čhāruwongrangsī. Narit Sœ̄mprungsuk. Sākō̜nrat Nakprāt. Khakkhanāng Čhāmarik. Phō̜nnarong Phongklāng. Chư̄nsumon Bunnāk. Wannī ʻApdunhānī. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Chatchai Kongaut | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | พากเพียร สุนทรสิต | นที ศุกลรัตน์ | ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ, 2526- | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | วาสนา แก้วผนึกรังษี, 2522- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | พงศธร เศรษฐีธร | รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล | โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ | ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์ | ทรงพล สงวนจิตร | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | ธันยพร เปาทอง | ชีวิน สันธิ, 2529- | คณิน นิติวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | พิมพ์ชนก สังข์แก้ว | ธนพงศ์ สังข์แก้ว | จิราวัฒน์ แช่มชัยพร, 2516- | ตรี บุญเจือ | เกศรินทร์ กลัดกุ่ม | อดิศร ลีลาสันติธรรม | สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | สุภาภรณ์ เกียรติสิน | ปฐมพงษ์ บำเริบ | อรศรี ศรีระษา | อุษา วชิรพรพันธ์ | วรุฒม์ ว่องโรจนานันท์ | ปรีชา กอเจริญ | เพชร นันทิวัฒนา | เติมพงษ์ ศรีเทศ | วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ | ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ | คทา จารุวงศ์รังสี | นริศ เสริมปรุงสุข | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | คัคนางค์ จามะริก | พรณรงค์ พงษ์กลาง | ชื่นสุมล บุนนาค | วันนี อับดุลฮานี | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: NBTC annual review 2016.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HE7240.55 .ก27 2559] (1).

Open Library:
Sarup phon kāndamnœ̄n ngān Khana Kammāthikān Kānwitthayāsāt Theknōlōyī Kānsư̄sān læ Thōrakhamanākhom Wuthi Saphā rō̜p 3 pī (22 Mēsāyon 2554 -31 Mīnākhom 2557) สรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา รอบ 3 ปี (22 เมษายน 2554-31 มีนาคม 2557)

Thailand. Wuthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānwitthayāsāt Theknōlōyī Kānsư̄sān læ Thōrakhamanākhom. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammāthikān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ECON HC 2014 638547] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)