Your search returned 145 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
209 คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง / รวบรวมเรียบเรียงโดย พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันบันลือธรรม, 2551Other title: สองร้อยเก้าคำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN6129 .ภ685] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN6129 .ภ685] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PN6129 .ภ685] (1).

Open Library:
7 thotsawat tai rom phrabāramī : phrabō̜romrāchōwāt dān kānsưksā / 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา / คณะบรรณาธิการ รวิช ตาแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

Rawit Tākǣo. by รวิช ตาแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 [2016]Other title: Čhet thotsawat tai rom phrabāramī : phrabō̜romrāchōwāt dān kānsưksā Other title: เจ็ดทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี : พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก133 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก133 2559] (1).

Open Library:
70 kamsō̜n phrarāchā tūairāt nō̜m ramlưk. 70 คำสอนพระราชา ทวยราษฎ์น้อมรำลึก.

Mūnnithi Dō̜rō̜. Thīam Chōkwatthanā. by มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Dō̜rō̜. Thīam Chōkwatthanā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา, 2561 [2018]Other title: Čhetsip kamsō̜n phrarāchā tūairāt nō̜m ramlưk Other title: เจ็ดสิบคำสอนพระราชา ทวยราษฎ์น้อมรำลึก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ก1738 2561] (1).

Open Library:
80 พรรษา 80 ปรัชญาชี้นำชีวิต / [พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย, 2550 [2007]Other title: แปดสิบพรรษาแปดสิบปรัชญาชี้นำชีวิต.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.5 .ภ675 2550] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.5 .ภ675 2550] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.5 .ภ675 2550] (3).

Open Library:
84 khamsō̜n khō̜ng phō̜ / 84 คำสอนของพ่อ / บรรณาธิการ อภิรดี สนธิชัย.

ʻAphiradī Sonthichai. by อภิรดี สนธิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khitdī, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : คิดดี, 2554 [2011]Other title: Pǣtsipsī khamsō̜n khō̜ng phō̜ Other title: แปดสิบสี่คำสอนของพ่อ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ก1785 2554] (1).

Open Library:
84 พรรษา ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: แปดสิบสี่พรรษา ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3 .ภ7ก5 2554] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7ก179 2554] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.3 .ภ7ก5 2554] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: DS570.3 .ภ7ก5 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3 .ภ7ก5 2554] (1).

Open Library:
9 kham phō̜ sō̜n / 9 คำพ่อสอน / บรรณาธิการ รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ ; วาดภาพ อัมรินทร์ เดชณรงค์.

Ringrote ʻĀchātaewan. ʻAmmarin Dētnarong. by รุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ | อัมรินทร์ เดชณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Bō̜risat Sakāi Buk Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Kao kham phō̜ sō̜n Other title: เก้าคำพ่อสอน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 684908] (1).

Open Library:
9 khunnatham khō̜ng phō̜ / 9 คุณธรรมของพ่อ / วัชรินทร์ เรียม.

Watcharin Rīam. by วัชรินทร์ เรียม.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thai Khwō̜litī Buk (2006), [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), [2559] [2016]Other title: Kao khunnatham khō̜ng phō̜ Other title: เก้าคุณธรรมของพ่อ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7 ว52 2559] (2).

Open Library:
9 rīanrū tām kham phō̜ sō̜n : sū sangkhom thī yangyư̄n læ pen mit kap singwǣtlō̜m / 9 เรียนรู้ตามคำพ่อสอน : สู่สังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Phra Sō̜rayut Chaiyapanyō. Teera Wongcharoen. Chūan Chūčhan. Watcharamongkol Bēnčhathanachat. Chōk Būnkun. Chōkdī Pralōkānon. Supphachai Pitiwuthi. Phim Thōtankham. Khemthō̜ng Mōrāt. 'Ariya Mōrāt. Traiphop Khōtwongsā. Somchāi Čhariyacharoen. Praphāt Chonsānon. Wongthanong Chainarongsing. Prayong Ronnarong. Chaiphō̜n Phromphan. Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Krom Songsœ̄m Khunnaphāp Singwǣtlō̜m. by พระสรยุทธ ชยปัญโญ | ธีระ วงศ์เจริญ | ชวน ชูจันทร์ | วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ | โชค บูลกุล, 2510- | โชคดี ปรโลกานนท์ | สุภชัย ปิติวุฒิ | พิมพ์ โถตันคำ | เข็มทอง โมราษฎร์ | อาริยา โมราษฎร์ | ไตรภพ โคตรวงษา | สมชาย จริยเจริญ | วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, 2511- | ประยงค์ รณรงค์, 2480- | ชัยพร พรหมพันธุ์, 2504- | ประภาส ชลศรานนท์ | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2558] [2015]Other title: 9เรียนรู้ตามคำพ่อสอน : สู่สังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เก้าเรียนรู้ตามคำพ่อสอน : สู่สังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HQ 2015 645599] (1).

Open Library:
99 phra bō̜rom rāchōwāt nō̜mnam rāt romyen pensuk sān / 99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ / ดำเนินการโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.

Bhumibol Adulyadej, phra bāt somdet phra ..., Krasūang Watthanatham. Thanākhān ʻŌ̜msin. by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | กระทรวงวัฒนธรรม | ธนาคารออมสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Watthanatham, Thanākhān ʻŌ̜msin, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, ธนาคารออมสิน, 2559 [2016]Other title: Kao sip kao phra bō̜rom rāchōwāt nō̜mnam rāt romyen pensuk sān Other title: เก้่าสิบเก้าพระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2016 675135] (4).

Open Library:
กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" / [พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]. และ, ปาฐกถาแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" / โดย อานันท์ ปันยารชุน.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | อานันท์ ปันยารชุน, 2475-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, [2540?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC .ภ743ก46] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1997 258364] (1).

Open Library:
การอภิปรายความกระแสพระราชดำรัสว่าด้วยความรู้รักสามัคคี / โดย อุษา รุ่งโรจน์การค้า.

by อุษา รุ่งโรจน์การค้า, 2515- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน. Other title: Discourse on unity in H.M. King Bhumibol's royal speeches.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: LANG&LIT PN 2013 624538] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PN 2013 624538] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PN 2013 624538] (1).

Open Library:
Kāo tām khamsō̜n phō̜ : 12 phrarātchadamrat læ phrabō̜romrāchōwāt khō̜ng Phrabātsomdetphra Pramintharamahā Phūmiphlō̜dunyadēt / ก้าวตามคำสอนพ่อ : 12 พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Krasūang Dičhithan Phư̄a Sētthakit læ Sangkhom. by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2017 680239] (2).

Open Library:
ครูของแผ่นดิน : ประมวลพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค., 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2007 639219] (1).

Open Library:
ความดี : รวมพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี" : เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | มูลนิธิธารน้ำใจ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิธารน้ำใจ, 2550Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BJ1528 .ค563] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CDG60] (1).

Open Library:
คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต / [บรรณาธิการ อรสุดา เจริญรัถ].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | อรสุดา เจริญรัถ, 2504- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2549ค] (1).

Open Library:
คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / บรรณาธิการ อรสุดา เจริญรัถ.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | อรสุดา เจริญรัถ, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระดาบส, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2551ก] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2551ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2008 559558] (1).

Open Library:
Kham phō̜ sō̜n : pramūan phrabō̜rommarāchōwāt læ phrarātchadamrat kīeokap khwāmsuk nai kāndamnœ̄n chīwit / คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต / [บรรณาธิการ อรสุดา เจริญรัถ].

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Mūnnithi Sotsī-Saritwong. by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp læ Mūnnithi Sotsī-Saritwong, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2554] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)