ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 68 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พัฒนาการเมืองในระบบ : การแสวงหาทฤษฎี (Political development in political system : a search for theory).

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. (2527?)Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ส66 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาประเทศ.

by จรูญ สุภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .จ34 (1).

ห้องสมุด:
Kānmư̄ang : nǣo khwāmkhit læ kānphatthanā / การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Sombat Thamrongthanwong. by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Edition: Phim khrang thī 9. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sēmātham, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2542 [1999]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JA 1999 669774 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปทางการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2538Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ช644ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช644ก64 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาของสถาบันการเมือง : ศึกษากรณีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของไทย = Problems in political institution : a study of directly elected senate in Thailand / โดย เกียรติภูมิ นิลสุข.

by เกียรติภูมิ นิลสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Problems in political institution : a study of directly elected senate in Thailand.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3326 .ก843 (2).

ห้องสมุด:
พัฒนาการทางการเมืองไทย : อำมาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือประชาธิปไตย = Thai political development : bureaucratic polity, plutocracy or democracy / จุมพล หนิมพานิช.

by จุมพล หนิมพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 จ743 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก15 จ743 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 จ743 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 จ743 (1).

ห้องสมุด:
[พัฒนาการประชาธิปไตยไทย] [วีดิทัศน์] : ปาฐกถา ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2542 / โดย โคทม อาีรียา ; [จัดโดย] คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลอง 100 ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส.

by โคทม อารียา, 2486- | คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส นายปรีดี พนมยงค์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2542Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .ค934พ63 (1). :

เปลือยการเมืองไทย [วีดิทัศน์] / อำนวยการผลิต เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, เกษมสันต์ วีระกุล.

by เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493- | เกษมสันต์ วีระกุล | ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, 2490-2563.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทว็อชด็อก, [2539?]Availability: Available for reference (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: VTG .ป7323 (3). :

การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA71 .ส42 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA71 .ส42 2545 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ส42 2545 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA71 .ส42 2545 (3).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย [วัสดุบันทึกเสียง] / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.).

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2538Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: TG .ข565 (2). :

Ngān sān sēwanā kanpatirūp : 3 Thanwākhom 2557 = On the path to reform. งานสานเสวนาการปฏิรูป : 3 ธันวาคม 2557 = On the path to reform.

Krasūang Kāntāngprathēt. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by กระทรวงการต่างประเทศ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Krasūang Kāntāngprathēt], 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ], 2557 [2014]Other title: On the path to reform.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ง634 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ง634 2557 (1).

ห้องสมุด:
Patirūp kānmư̄ang rabop lư̄aktang læ kānkhaosū ʻamnāt rat : khō̜sanœ̄ čhāk Khana Thamngān Wichākān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai / ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้งและการเข้าสู่อำนาจรัฐ : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย / [บรรณาธิการ] พลเดช ปิ่นประทีป.

Phondēt Pinprathīp, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 675350 (1).

ห้องสมุด:
Phatthanā kānmư̄ang / พัฒนาการเมือง / โกสุมภ์ สายจันทร์.

Kōsum Sāičhan. by โกสุมภ์ สายจันทร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2556?] [2013?] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556?] [2013?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JA 2013 648080 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีพัฒนาการเมือง: การสำรวจข้อดีข้อเสียและการเสนอแนวทฤษฎีใหม่.

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ศูนย์วิจัยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 345/27 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 345/27 (1).

ห้องสมุด:
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / สถาบันพระปกเกล้า.

by คุณธัม วศินเกษม | ทศพร ศิริสัมพันธ์ | ถวิลวดี บุรีกุล | วันชัย วัฒนศัพท์ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | วุฒิสาร ตันไชย | อานันท์ ปันยารชุน, 2475- | มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481- | ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท, 2492- | อุทัย พิมพ์ใจชน, 2481- | นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [นนทบุรี] : สถาบัน, [2546?]Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ห363 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ห363 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ห363 (1). :

การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา / สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

by สมบัติ ธำรงธัญวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2543Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA71 .ส42 2543 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการปฏิรูปการเมือง / จัดโดย คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง ; ประณต นันทิยะกุล บรรณาธิการ.

by ประณต นันทิยะกุล | คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. กราฟฟิค 1 แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ท64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 ท64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544