Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānpramœ̄n khwāmphưngphō̜čhai khwāmkhātwang læ khwāmchư̄aman khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2558 / การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652695] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 652695] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon Roadmap Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2560 / การประเมินผล Roadmap กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้เรียบเรียงเนื้อหา ศราวุธ คงยืน, พิชยา อุดมจิรภาส].

Sarāwut Khongyư̄n. Pichayā ʻUdomčhiraphāt. Thailand. Ministry of Justice. Bureau of Policy and Strategy. by ศราวุธ คงยืน | พิชยา อุดมจิรภาส | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1576 .ศ46 2560] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon khwāmphưngphō̜čhai khwāmkhātwang læ khwāmchư̄aman khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2557 / การประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2557 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 638833] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 638833] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon khrōngkān sammanā plǣng nayōbāi kāntrīamphrō̜m hǣng chāt pai sū kānpatibat nai sūan thī kīeokhō̜ng kap Krasūang Yuttitham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2555 / การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน วรวุทธิ์ การสุวรรณ].

Wō̜rawut Kānsuwan. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by วรวุทธิ์ การสุวรรณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .ว45 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .ว45 2556] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄nphon khrōngkān sammanā plǣng Nayōbāi Trīam Khwāmphrō̜m Hǣng Chāt khō̜ng Krasūang Yuttitham pai sū kānpatibat pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลโครงการสัมมนาแปลงนโยบายเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ของกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมิน.

Sitthisak Chōttantisōphon. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Other title: Kānpramœ̄nphon phǣn patibatkān trīam khwāmphrō̜m Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 Other title: การประเมินผลแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 637067] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon tūachīwat tām phǣn patibatkān læ phǣnkān chaičhāi ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2557 Krasūang Yuttitham/Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜ 2557/ การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2557 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, นิรมล ชะโนวรรณะ].

ʻAphiratsak Ratchaneewong. Niramon Chanōwanna. Samnakngān Palat Krasūang. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | นิรมล ชะโนวรรณะ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 649350] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 649350] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 649350] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon tūachīwat tām phǣn patibat rātchakān 4 pī Phō̜.Sō̜. 2552-2555 Krasūang Yuttitham / Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ khamraprō̜ng kānpatibat rātchakān Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2555 / การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / [ผู้ประเมินผล นิรมล ชะโนวรรณะ].

Niramon Chanōwanna. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by นิรมล ชะโนวรรณะ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 630298] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 630298] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 630298] (2).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon tūachīwat tām phǣn patibat rātchakān Phō̜.Sō̜. 2556 Krasūang Yuttitham / Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ khamraprō̜ng kānpatibat rātchakān Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham pračham pī ngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / [ผู้ประเมินผล นิรมล ชะโนวรรณะ].

Niramon Chanōwanna. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by นิรมล ชะโนวรรณะ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 642975] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 642975] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 642975] (2).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon nayōbāi ratthabān nayōbāi Ratthamontrī wākān Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2557 læ nayōbāi Palat Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556-2557 / การประเมินผลนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 / ผู้ประเมิน เกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Kētwō̜lœ̄t Charanrœ̄kthawin. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by เกศศร์วเลิศ จรัญฤกษ์ถวิล | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 646630] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 646630] (1).

Open Library:
การประเมินผลนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก) และนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์).

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 621516] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 621516] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon nayōbāi ratthabān læ nayōbāi Ratthamontrī wākān Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลนโยบายรัฐบาลและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1576 .ก637 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1576 .ก637 2557] (2).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon phǣn patibatkān læ phǣn kānchaičhāi ngœ̄n Krasūang Yuttitham læ Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2555-2556 / การประเมินผลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; กาญจนา เรืองแก้ว, สุนันทินี ระย้า, นิรมล ชะโนวรรณะ ผู้ประเมิน.

Kanjana Rư̄angkǣo. Sunanthinī Rayā. Niramon Chanōwanna. Krasūang Yuttitham. Samnakngān Palat Krasūang. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by กาญจนา เรืองแก้ว | สุนันทินี ระย้า | นิรมล ชะโนวรรณะ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 647281] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt phatthanā rabop rātchakān Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2554-2555 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 / [สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ ผู้ประเมินผล].

Sitthisak Chotetantisophon. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 631971] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 631971] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 631971] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham pračham pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2556 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า].

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sunanthinī Rayā. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 635573] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 635573] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 635573] (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n phon phǣn yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2557 / การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2557 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [คณะผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า].

ʻAphiratchasak Ratchanīwong. Sunanthinī Rayā. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | สุนันทินี ระย้า | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 649372] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 649372] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 649372] (1).

Open Library:
Khwāmphưngphō̜čhai khwāmtō̜ngkān læ khwāmkhātwang khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2554 : Rāingān kānpramœ̄n phon / ความพึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2554 : รายงานการประเมินผล / [ผู้วิจัย สมภพ วชิรพงศ์, สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ, วรวุทธิ์ การสุวรรณ] ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Sompob Wachiraphong. Sittisak Chotetantisophon. Wō̜rawut Kānsuwan. Thailand. Ministry of Justice. Bureau of Policy and Strategy. by สมภพ วชิรพงศ์ | สิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ | วรวุทธิ์ การสุวรรณ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1576 .ค56 2555] (1).

Open Library:
Rāingān kānpramœ̄n phon khwāmphưngphō̜čhai khwāmtō̜ngkān læ khwāmkhātwang khō̜ng phū kīeokhō̜ng tō̜ kānpatibat ngān khō̜ng Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham læ Krasūang Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2555 / รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2555 / สมภพ วชิรพงศ์ ผู้วิจัย ...[และคนอื่น ๆ] ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

Sompob Wachiraphong. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by สมภพ วชิรพงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)