Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānsưksā kotmāi læ kāntō̜p khō̜sō̜p kotmāi : samrap phūrœ̄mton / การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย : สำหรับผู้เริ่มต้น / มานิตย์ จุมปา.

Mānit Čhumpā. by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT51.7 .ม63 2548] (1).

Open Library:
Kānsưksā kotmāi læ kāntō̜p khō̜sō̜p kotmāi : samrap phūrœ̄mton / การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย : สำหรับผู้เริ่มต้น / มานิตย์ จุมปา.

Mānit Čhumpā. by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 642985] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 642985] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 642985] (4). Checked out (2).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai : trīam sō̜p khao nitisāt / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan. by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2557 [2014]Other title: Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629341] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629341] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629341] (3). Checked out (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai : trīam sō̜p khao nitisāt / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan. by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2558 [2015]Other title: Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai Other title: เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 656178] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 656178] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656178] (3). Checked out (3).

Open Library:
Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai / เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan, by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2559 [2016]Other title: Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai chabap trīam sō̜p khao nitisāt Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2559] (3). Checked out (2).

Open Library:
Trīam sō̜p khao nitisāt khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai / เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Phansawat Phūnthō̜ngphan, Praphatphong Prīchā. ʻAnuwat Bunyanan, by พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528- | ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai chabap trīam sō̜p khao nitisāt Other title: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .พ445 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT68 .พ445 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .พ445 2561] (1). Checked out (2).

Open Library:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 634929] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2557] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 634929] (3).

Open Library:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2559ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665166] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 665166] (3). Checked out (1).

Open Library:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT51.7 .ม736 2559] (3).

Open Library:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT51.7 .ม736 2560] (3). Checked out (1).

Open Library:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2560ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2560ก] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT51.7 .ม736 2560ก] (2). Checked out (1).

Open Library:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT51.7 .ม736 2561] (2). Checked out (3).

Open Library:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Pongsapan. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2562] (1). Checked out (2).

Open Library:
Sarup khwāmrū kīeokap kotmāi trīamsō̜p palat ʻamphœ̄ læ tamrūat : (phǣng, ʻāyā, wi.phǣng, wi.ʻāyā, phayān) / สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เตรียมสอบปลัดอำเภอและตำรวจ : (แพ่ง, อาญา, วิ.แพ่ง, วิ.อาญา, พยาน) / สัณฐิติ ธรรมใจ.

Santhiti Thammačhai, by สัณฐิติ ธรรมใจ, 2520-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Haiʻet Phaplitching, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 644269] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: LAW KPT 2015 644269] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)