ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2549 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548Other title: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13บ6 ก73 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเพื่อจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบัน, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55อ72 ก643 2551 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / โดย เอมอร ตรีพิชพันธุ์.

by เอมอร ตรีพิชพันธุ์, 2513- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Factors affecting the use of public sector management quality award (PMQA) criteria in the Department of Social Development and Welfare (DSDW).Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ6 อ745 2553 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา : กรมการค้าภายใน = [Developing Thai government agencies by using public sector management quality award approach : a case study on Department of Internal Trade] / โดย พรรณพร พงษ์สามารถ.

by พรรณพร พงษ์สามารถ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Developing Thai government agencies by using public sector management quality award approach : a case study on Department of Internal Trade.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ = [Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA) / โดย ชไมพร เทือกสุบรรณ.

by ชไมพร เทือกสุบรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: ประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ | Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA).Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544