ผลการค้นหาของคุณมี 15 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Drafting legislation : , art and technology of rules for regulation / โดย Xanthaki, Helen. การพิมพ์: Oxford, United Kingdom ; | Portland, Oregon : Hart Publishing, 2014 . xxvi, 374 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KD4238 .X36 2014] (1),

ห้องสมุด:
English for lawyers. โดย Peerachat Nilawanit, การพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2001 . 116 p. : , Reprint. Originally published: 1993. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LAW K 2001 655777] (5),

ห้องสมุด:
The five types of legal argument / โดย Huhn, Wilson Ray, การพิมพ์: Durham, N.C. : Carolina Academic Press, 2014 . xv, 228 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KF380 .H84 2014] (1),

ห้องสมุด:
How to write law essays & exams / โดย Strong, Stacie. การพิมพ์: Oxford, U.K. : Oxford University Press, 2014 . x, 280 p. : , Includes index. 24 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KD404 .S77 2014] (1),

ห้องสมุด:
The insider's guide to legal skills / โดย Allbon, Emily. การพิมพ์: Abingdon, UK. : Routledge, 2016 . xii, 194 pages : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KD460 .A944 2016] (1),

ห้องสมุด:
Law dissertations : , a step-by-step guide / โดย Lammasniemi, Laura. การพิมพ์: Abingdon, U.K. : Routledge, 2018 . x, 195 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KD442 .L36 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Legal English / โดย Haigh, Rupert. การพิมพ์: Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2015 . x, 349 p. , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K94 .H35 2015] (1),

ห้องสมุด:
The legal writing companion : , problems, solutions, and samples / โดย Murray, Kristen E. การพิมพ์: Durham, N.C. : Carolina Academic Press, 2014 . xxii, 157 p. : , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K94 .M87 2014] (1),

ห้องสมุด:
Legal writing in plain English : , a text with exercises / โดย Garner, Bryan A. | Garner, Bryan A., การพิมพ์: Chicago : University of Chicago Press, 2001 . xix, 227 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [LAW KF 2001 470816] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KF250 .G3713] (1),

ห้องสมุด:
Legal writing in plain English : , a text with exercises / โดย Garner, Bryan A. | Garner, Bryan A., การพิมพ์: Chicago : University of Chicago Press, 2013 . xv, 268 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KF250 .G3713 2013] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Modern legal drafting : , a guide to using clearer language / โดย Butt, Peter. การพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2013 . li, 329 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [K94 .B88 2013] (1),

ห้องสมุด:
Point made : , how to write like the nation's top advocates / โดย Guberman, Ross. การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2014 . xxxii, 387 p. ; 21 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KF251 .G83 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Point taken : , how to write like the world's best judges / โดย Guberman, Ross. การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2015 . xxvi, 348 p. ; 21 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KF251.G834 2015] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The science behind the art of legal writing / โดย Cameron, Catherine J. การพิมพ์: Durham, N.C. : Carolina Academic Press, 2015 . xi, 144 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K94 .C36 2015] (1),

ห้องสมุด:
Simple : , conquering the crisis of complexity / โดย Siegel, Alan M. การพิมพ์: New York : Twelve, 2013 . xiv, 237 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [COMM HF 2013 637822] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455