ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
Sētthakit læ kānmư̄ang nai phūmiphāk Lum Mǣnam Khōng / เศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / พิทยา สุวคันธ์.

Phittayā Suwakhan, by พิทยา สุวคันธ์, 2512-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .พ65 2561 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ʻAnu Phūmiphāk Lumnam Khōng tai changư̄am sīlīam sētthakit / อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ / ยศ สันตสมบัติ และคณะผู้วิจัย.

Yot Santasombat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Sưksā Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp læ Phūmpanyā Thō̜ngthin phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. by ยศ สันตสมบัติ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Sūn Sưksā Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp læ Phūmpanyā Thō̜ngthin phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2556 [2013] Publication: [เชียงใหม่] : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Available for loan (5)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN690.8.ก8 ย52 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2013 630552 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: SOCY HN 2013 630552 (1).

ห้องสมุด:
ความท้าทายทางสังคมในภูมิภาคแม่น้ำโขง / บรรณาธิการ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ จอห์น ดอร์ ; บรรณาธิการแปล กอบกุล รายะนาคร.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | กอบกุล รายะนาคร | ดอร์, จอห์น, ค.ศ. 1963-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN690.8.ก8 ค564 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN690.8.ก8 ค564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN690.8.ก8 ค564 (2).

ห้องสมุด:
Phūmiphāk sāthāranūpaphōk phatthanā withēt khadī : botbāt Yīpun kap kānphatthanā rabop kānkhonsong rawāng prathēt læ phon tō̜ phūmiphāk niyom nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai / ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Charoensri. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng. by นรุตม์ เจริญศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Botbāt Yīpun kap kānphatthanā rabop kānkhonsong rawāng prathēt læ phon tō̜ phūmiphāk niyom nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Other title: บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE272.ก2 น47 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE272.ก2 น47 2561 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE272.ก2 น47 2561 (3).

ห้องสมุด:
อาเซียน : ประเด็นปัญหาและความท้าทาย = ASEAN : its issues and challenges / สีดา สอนศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by สีดา สอนศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [มหาสารคาม] : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552Other title: ASEAN : its issues and challenges.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1591 .อ642 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1591 .อ642 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544