ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 50 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ prachāchon wōt lom ratthammanūn khana ratthaprahān / คู่มือประชาชน โหวตล้มรัฐธรรมนูญคณะรัฐประหาร / จัดทำโดย เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร.

Khrư̄akhā19 Kanyā Tān Ratthaprahān. by เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrư̄akhā, [2550][2007] Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่าย, [2550][2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 707231 (1).

ห้องสมุด:
15 pī KǭKǭTǭ. bon sēnthāng prachāthipatai Thai = 15th ECT on the path of democracy in Thailand / 15 ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย = 15th ECT on the path of democracy in Thailand / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ; บรรณาธิการ ภุชงค์ นุตราวงศ์.

Puchong Nutrawong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by ภุชงค์ นุตราวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Other title: Siphā pī KǭKǭTǭ. bon sēnthāng prachāthipatai Thai Other title: 15th ECT on the path of democracy in Thailand | สิบห้าปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก6274 2556 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก6274 2556 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān Fāi Sō̜tsō̜ng Dūlǣ Kānlư̄aktang ʻOngkō̜n Klāng Kānlư̄aktang 4. รายงานฝ่ายสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง องค์กรกลางการเลือกตั้ง 4.

Thailand. Khana Kammakān ʻOngkō̜n Klāng Kānlư̄aktang. by คณะกรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2540 [1997] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540 [1997]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1997 691330 (1).

ห้องสมุด:
Samut pok khīeo rak mư̄ang Thai saičhai hai khonkeng læ khondī mā bǭrihān bānmư̄ang / สมุดปกเขียว รักเมืองไทยใส่ใจให้คนเก่งและคนดีมาบริหารบ้านเมือง / ศูนย์ปฎิบัติการักเมืองไทย สำนักนายกรัฐมนตรี.

Thailand. Sūn Patibatkān Rak Mư̄ang Thai. by สำนักนายกรัฐมนตรี. ศูนย์ปฏิบัติการรักเมืองไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, [2555?] [2012?] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2555?] [2012?]Other title: Rak mư̄ang Thai saičhai hai khonkeng læ khondī mā bǭrihān bānmư̄ang Other title: รักเมืองไทยใส่ใจให้คนเก่งและคนดีมาบริหารบ้านเมือง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ส473 2555 (1).

ห้องสมุด:
Rabop khatsan phūthǣn khō̜ng sangkhom Thai : rāingān wičhai / ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย : รายงานวิจัย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ65 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (1).

ห้องสมุด:
Kō̜Kō̜Tō̜ 4.0 : thuk sīang mī sit sutčharit læ thīangtham nam prachāthippatai khunnaphāp / กกต 4.0 : ทุกเสียงมีสิทธิ สุจริตและเที่ยงธรรม นำประชาธิปไตยคุณภาพ / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ; หัวหน้าคณะทำงาน ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Other title: Kō̜Kō̜Tō̜. 4.0 : thuk sīang mī sit sutčharit læ thīangtham nam prachāthippatai khunnaphāp Other title: กกต. 4.0 : ทุกเสียงมีสิทธิ สุจริตและเที่ยงธรรม นำประชาธิปไตยคุณภาพ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ก6276 2560 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม : บทบาทของรัฐบาลและการประกันสุขภาพ / จัดทำโดย กฤษดา ว่องวรภัทร ... [และคนอื่น ๆ].

by กฤษดา ว่องวรภัทร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Other title: บทบาทของรัฐบาลและการประกันสุขภาพ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: W275.JT3 ศ745 (1).

ห้องสมุด:
Miti prachāthipatai nai kānlư̄aktang thūapai 3 Karakadākhom 2554 : miti kānkhǣngkhan čhāk kānčhatsong phūsamak khō̜ng phakkānmư̄ang 41 phak / มิติประชาธิปไตยในการเลือกตั้งทั่วไป 3 กรกฏาคม 2554 : มิติการแข่งขันจากการจัดส่งผู้สมัครของพรรคการเมือง 41 พรรค. / เสนีย์ คำสุข.

Sēnī Khamsuk, by เสนีย์ คำสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Rōngphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2015 667491 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก5 ส764 2558 (2).

ห้องสมุด:
Patirūp kānmư̄ang rabop lư̄aktang læ kānkhaosū ʻamnāt rat : khō̜sanœ̄ čhāk Khana Thamngān Wichākān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai / ปฏิรูปการเมือง ระบบเลือกตั้งและการเข้าสู่อำนาจรัฐ : ข้อเสนอจากคณะทำงานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย / [บรรณาธิการ] พลเดช ปิ่นประทีป.

Phondēt Pinprathīp, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā. Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by พลเดช ปิ่นประทีป, 2498- | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Wēthī Phākhī Phatthanā Prathēt Thai, Sathāban Chumchon Thō̜ngthin Phatthanā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 675350 (1).

ห้องสมุด:
Nakkānmư̄ang dī thī rao tō̜ngkān / นักการเมืองดีที่เราต้องการ / คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Sučhit Bunbongkān. Pārīnā Sīwanit. Čhat Suwanmālā, Thawinwadī Burīkun. Banthūn Sētthasirōt. Khana Kammakān Yokrāng Ratthammanūn. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Samnak Kānphim. by สุจิต บุญบงการ | ปารีณา ศรีวนิชย์ | จรัส สุวรรณมาลา, 2496- | ถวิลวดี บุรีกุล | บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512- | คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักการพิมพ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Kānphim Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 651158 (1).

ห้องสมุด:
Towards an optimal enforcement of competition rules in Europe : time for a review of Regulation 1/2003? : GCLC Annual Conference, 11-12 June 2009 / edited by Massimo Merola and Denis Waelbroeck.

by College of Europe (Bruges, Belgium). Global Competition Law Centre. Annual Conference (2009) | Merola, Massimo | Waelbroeck, Denis F.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Bruxelles : Bruylant, 2010Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJE6456.A8 C655 2010 (1).

ห้องสมุด:
Rabop kānlư̄ak tang bǣp phasom / ระบบการเลือกตั้งแบบผสม / พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ.

Phannarat Ditcharoen, Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 พ424 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก5 พ424 2563 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Antitrust damages in EU law and policy / edited by Jacques Derenne, Eric Morgan de Rivery and Nicolas Petit.

by College of Europe (Bruges, Belgium). Global Competition Law Centre. Annual Conference (9th : 2013 : Brussels, Belgium) | Derenne, Jacques | Morgan de Rivery, Eric | Petit, Nicolas.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Bruxelles : Bruylant, c2015Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJE6456.A8 C655 2015 (1).

ห้องสมุด:
SuperLux : smart light art, design and architecture for cities / editor, Davina Jackson.

by Jackson, Davina.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: London : Thames & Hudson, 2015Other title: Smart light art, design & architecture for cities.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA2794 .S87 2015 (1).

ห้องสมุด:
Sinlapa lư̄aktang / ศิลปเลือกตั้ง / ร.ท. จงกล ไกรฤกษ์.

Čhongkon Krairœ̄k, Rō̜. Thō̜., by จงกล ไกรฤกษ์, ร.ท, 2444-2511.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Praphansān, 2517 [1974] Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2517 [1974]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 จ22 2517 (1).

ห้องสมุด:
Private law and the many cultures of Europe / edited by Thomas Wilhelmsson, Elina Paunio, and Annika Pohjolainen.

by Wilhelmsson, Thomas, 1949- | Paunio, Elina | Pohjolainen, Annika.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, c2007Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJC955 .P75 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt læ ʻamnāt nāthī khō̜ng Khana Kammakān kānlư̄aktang / บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง / ประพันธ์ นัยโกวิท.

Praphan Naiyakōwit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by ประพันธ์ นัยโกวิท, 2490- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Edition: Chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang, [2551] [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [2551] [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ป425 2551ก (1).

ห้องสมุด:
Private enforcement of competition law / [edited by] Jurgen Basedow, Jorg Philipp Terhechte, Lubos Tichy.

by Basedow, Jurgen, 1949- | Terhechte, Jorg Philipp | Tichy, Lubos.

Edition: 1. Aufl.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Baden-Baden : Nomos, 2011Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KJE6536.A8 P75 2011 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544