ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 140 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
น้ำหนักการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในดัชนี MSCI / สุรีย์พร ยะมะชิตะ, ปราณี เล็กศรีสกุล, สรพงษ์ ปรารถนาดี.

by สุรีย์พร ยะมะชิตะ | ปราณี เล็กศรีสกุล | สรพงษ์ ปรารถนาดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2543Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ส74625 (2).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยที่มีต่อการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย ไพบูลย์ ทรงเกียรติศักดิ์.

by ไพบูลย์ ทรงเกียรติศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .พ93 (1).

ห้องสมุด:
หนึ่งคำถาม หนึ่งความหมาย : สารคดีทางวิทยุที่ประมวลข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ห37 (1).

ห้องสมุด:
[ตลาดซื้อคืน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3300.57 .ต46 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในประเทศไทย = The impact of monetary policy on stock prices fluctuation in Thailand / กมลรัตน์ นันทนานุกูล.

by กมลรัตน์ นันทนานุกูล, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ก44 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาและทดสอบพฤติกรรมอัตราผลตอบแทนของวันในสัปดาห์ / โดย สุรชัย ไชยรังสินันท์.

by สุรชัย ไชยรังสินันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ส74 (2).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบ 100 ปี : 7 ตุลาคม 2533 / กรมบัญชีกลาง.

by กรมบัญชีกลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ455ก36 2533 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ455ก36 2533 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1746.ฮ455ก36 2533 (1).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการครอบงำกิจการ (Takeover) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย สุพจน์ เจนประเสริฐ.

by สุพจน์ เจนประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2746.55ท9 ส74 (2).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีการลงทุนในจังหวัดสระบุรี = Provincial investors' behavior of investment in the Stock Exchange of Thailand : a case study of Saraburi Province / โดย ธนกิจ กิจวานิชขจร.

by ธนกิจ กิจวานิชขจร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.59.ส7 ธ32 (1).

ห้องสมุด:
ตลาดหุ้นในประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วัชระการพิมพ์. 2526Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ต4 2526 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ต4 2526 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย มุกดา ณ ตะกั่วทุ่งและคนอื่นๆ .

by มุกดา ณ ตะกั่วทุ่ง | กระทรวงพาณิชย์. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, 2520Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG .ม7 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG .ม7 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG .ม7 (4).

ห้องสมุด:
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย จัดพิมพ์โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2518Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG188 .ธ5 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG188 .ธ5 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG188 .ธ5 (4).

ห้องสมุด:
ปัญหาการโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ / โดย สมศรี ลิ้มสว่าง.

by สมศรี ลิ้มสว่าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1338 .ส45 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบคำสอนวิชา พบ.445 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ / โดย พิพัฒน์ พิทยาอัจฉริยกุล.

by พิพัฒน์ พิทยาอัจฉริยกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2533?]Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .พ675 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบ 72 ปี : 18 กันยายน 2530.

by กรมบัญชีกลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ455ก36 2530 (1).

ห้องสมุด:
Patčhai thī mī ʻitthiphon tō̜ kānplīanplǣng khō̜ng rākhā laksap : kō̜ranī sưksā Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ : กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย วิธเวธน์ เลาหวิชัยรัชต์.

Witthawēt Laowichairat. Thammasat University. Faculty of Economics. by วิธเวธน์ เลาหวิชัยรัชต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55.ก3 ว655 2556 (1).

ห้องสมุด:
Polymeric nanomaterials / edited by Challa S.S.R. Kumar.

by Kumar, C. S. S. R. (Challa S. S. R.).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Weinheim : Wiley-VCH, c2011Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TA418.9.C6 P659 2011 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ : กรณีศึกษา : วิกฤตหนี้ยุโรป / โดย นิตยา คงนก.

by นิตยา คงนก | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4551 .น634 2555 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารทุน = Introduction to equity / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ค56 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.56 .ค56 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.56 .ค56 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544