ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
The great book of world heritage. ล. 2, มรดกอารยธรรมก้องโลก / มาร์โก กัตตาเนโอ และ จัสมีนา ตรีโฟนี เขียน ; ธญา วิชญเธียร แปล.

by กัตตาเนโอ, มาร์โก | ตรีโฟนี, จัสมีนา | ธญา วิชญเธียร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2554 [2011]Other title: มรดกอารยธรรมก้องโลก.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE140.5 .ก632 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE140.5 .ก632 2554 (1).

ห้องสมุด:
The great book of world heritage. เล่ม 1, อลังการสถาปัตยกรรมล้ำค่า / มาร์โก กัตตาเนโอ และ จัสมีนา ตรีโฟนี เขียน ; เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์ แปล.

by กัตตาเนโอ, มาร์โก | ตรีโฟนี, จัสมีนา | เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2554Other title: อลังการสถาปัตยกรรมล้ำค่า.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE140.5 .ก63 2554 (2).

ห้องสมุด:
ล้านนากับการเป็นมรดกโลก = Lanna towards the world heritage / แปลและเรียบเรียง เกรียงไกร เกิดศิริ.

by เกรียงไกร เกิดศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, 2553 [2010]Other title: Lanna towards the world heritage.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: G140.5 .ก746 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ว่าด้วย-- องค์การยูเนสโกและผลประโยชน์ในมรดกโลก = UNESCO and the benefit in the world heritage / โดย พินิจ พินธุสาส์น.

by พินิจ พินธุสาส์น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2553Other title: UNESCO and the benefit in the world heritage.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .พ63 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน = UNESCO world heritage sites in ASEAN / ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.

by สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555 [2012]Other title: UNESCO world heritage sites in ASEAN.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ม428 2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GEOG G 2012 609327 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā wādūai kānkhumkhrō̜ng mō̜radok lōk thāng watthanatham læ thammachāt : raprō̜ng dōi samai prachum sāman khrang thī 17 khō̜ng ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt Krung Pārīt 16 Phrưtsačhikāyon Phō̜.Sō̜. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972 / อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : รับรองโดยสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972 / องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ; แปลและเรียบเรียง ศิริพร นันตา, ดารารัตน์ แก้วขันตี.

Siripō̜n Nanta. Dārārat Kǣokhantī. ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by ศิริพร นันตา | ดารารัตน์ แก้วขันตี | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Thailand. Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning | Unesco.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546 [2003]Other title: Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage : adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2003 670203 (1).

ห้องสมุด:
100 มรดกโลก = 100 world heritage : travel around the world / เรื่อง ศุภลักษณ์ สนธิชัย.

by ศุภลักษณ์ สนธิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด, 2554 [2011]Other title: หนึ่งร้อยมรดกโลก | One hundred world heritage : travel around the world | 100 world heritage : travel around the world.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ศ734 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G140.5 .ศ734 2554 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā wādūai kānkhumkhrō̜ng mō̜radok lōk thāng watthanatham læ thammachāt : raprō̜ng dōi samai prachum sāman khrang thī 17 khō̜ng ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt Krung Pārīt 16 Phrưtsačhikāyon Phō̜.Sō̜. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage / อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ : รับรองโดยสมัยประชุมสามัญครั้งที่ 17 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 = Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ʻOngkān Sưksā Witthayāsāt læ Watthanatham hǣng Sahaprachāchāt. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ]Edition: [Chabap phim sam] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapyākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557 [2014]Other title: Convention concerning protection of the world cultural and natural heritage.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 677093 (1).

ห้องสมุด:
Chut khwāmrū dān kānʻanurak khumkhrō̜ng lǣng mō̜radok lōk / ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลก / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic computer optical disc cartridge Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2013 713032 (1). :

ห้องสมุด:
Mō̜radok lōk nai mư̄ yaowachon : rūčhak hūanghǣn læ raksā / มรดกโลกในมือเยาวชน : รู้จัก หวงแหน และรักษา / UNESCO ; ประไพพรรณ โกศัยสุนทร, ภัทรานุจ แสงจันทร์ แปล.

Praphaiphan Kōsaisunthō̜n. Phatthanut Sangchun, UNESCO. Thailand. Samnak Wichākān læ Māttrathān Kānsưksā. Sathāban Kānplǣ. by ประไพพรรณ โกศัยสุนทร | ภัทรานุจ แสงจันทร์, 2520- | องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ | สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สถาบันการแปล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānplǣ Samnak Wichākān læ Māttrathān Kānsưksā Samnakngān Khana Kammakān Kānsưksā Khanphư̄nthān Krasūang Sưksāthikān, 2548 [2005] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 [2005]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GEOG G 2005 670359 (2).

ห้องสมุด:
มรดกโลกน่าเที่ยว / [จัดทำโดย] กรุงเทพธุรกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สมุทรปราการ : บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด, 2551?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ม43 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G140.5 .ม43 (1).

ห้องสมุด:
100 มรดกโลก = 100 world heritage : travel around the world / เรื่อง ศุภลักษณ์ สนธิชัย.

by ศุภลักษณ์ สนธิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด, 2556 [2013]Other title: หนึ่งร้อยมรดกโลก | One hundred world heritage : travel around the world | 100 world heritage : travel around the world.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G140.5 .ศ734 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜mūn kān khưn thabīan Prāsāt Phra Wihān pen mō̜radok lōk. ข้อมูลการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized; Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2550?] [2007?] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2550?] [2007?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 650200 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū kīeokap ʻanusanyā khumkhrō̜ng mō̜radok lōk / ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก / ผู้จัดทำ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 635817 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2013 635817 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2013 635817 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2013 635817 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānnam sanœ̄ lǣng mō̜radok thāng watthanatham læ lǣng mō̜radok thāng thammachāt pen lǣng mō̜radok lōk / คู่มือการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก / เรียบเรียงโดย เกรียงไกร เกิดศิริ และ อิสรชัย บูรณะอรรจน์ ; บรรณาธิการ นันทวรรณ ม่วงใหญ่ ... [และคนอื่นๆ].

Kriengkrai Kerdsiri. Isarachai Buranaut. Nantawan Muangyai. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. Silpakorn University. Faculty of Architecture. by เกรียงไกร เกิดศิริ | อิสรชัย บูรณะอรรจน์ | นันทวรรณ ม่วงใหญ่ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ng Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m ; Khana Sathāpattayakammasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Other title: Lǣng mō̜radok thāng watthanatham læ lǣng mō̜radok thāng thammachāt pen lǣng mō̜radok lōk Other title: แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: G140.5 .ก7459 2561 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544