ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ระเบิดเวลาของไทย -- มาเลเซีย.

by อุดม เชยกีวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2517Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 อ7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ม6 อ7 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาชายแดนไทย-มาเลเซีย : รายงานการศึกษา / โดย ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545Availability: Available for loan (16)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป6354 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป6354 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป6354 (9).

ห้องสมุด:
ไทยในมาเลเซีย.

by ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์การศาสนา, 2517Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .ธ6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS596 .ธ6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS596 .ธ6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS596 .ธ6 (2).

ห้องสมุด:
ภาคใต้ : ของไทยหรือมาเลเซีย (ความร่วมมือทางทหารระหว่างไทย-มาเลเซีย).

by สุขุม ไพรัชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ปะการัง, 2522Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ส66 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS588.ต9 ส66 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียในกรณีความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย / โดย พันเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว.

by เอกรัตน์ ช้างแก้ว, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 อ724 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ม6 อ724 (1).

ห้องสมุด:
ราชพฤกษ์ & บุหงารายา : 50 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างไทยและมาเลเซีย 2500-2550 / กระทรวงการต่างประเทศ ; [ศรินทร เอี่ยมแฟง, บรรณาธิการ ; ตะลันต์ เทพอารีย์, นักแปล].

by ศรินทร เอี่ยมแฟง, 2522- | ตะลันต์ เทพอารีย์ | กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2550] [2007]Other title: ราชพฤกษ์และบุหงารายา : 50 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างไทยและมาเลเซีย 2500-2550.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 ร62 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ม6 ร62 2550 (2).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.

by ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2516Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 ท4 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ม6 ท4 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ม6 ท4 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nayōbāi khō̜ng Thai tō̜ Mālēsīa : nayōbāi tāngprathēt Thai tō̜ prathēt phư̄anbān nai yuk songkhrām yen : hā karanī sư̄ksā prīapthīap / นโยบายของไทยต่อมาเลเซีย : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ / โดย สุรพงษ์ ชัยนาม.

Suraphong Chaiyanām, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุรพงษ์ ชัยนาม, 2487- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Sayām, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 ส74 2560 (2).

ห้องสมุด:
ชาตินิยมในแบบเรียนไทย / สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ.

by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5. อ73 ส73 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.อ73 ส73 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Sēn khētdǣn rat chāt : mư̄a sēn "bǣng rat" klāi pen "rō̜i (rat) rat " Thai-Mālēsīa / เส้นเขตแดนรัฐชาติ : เมื่อเส้น "แบ่งรัฐ" กลายเป็น "ร้อย (รัด) รัฐ" ไทย-มาเลเซีย / อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ธนศักดิ์ สายจำปา.

Onanong Thippimol. Thanasak Sāichampa. Kānsammanā Wichākān Mǣnam Khōng na Nakhō̜n Phanom Nakhon Phanom, Thailand) by อรอนงค์ ทิพย์พิมล | ธนศักดิ์ สายจำปา | การสัมมนาวิชาการแม่น้ำโขง ณ นครพนม (ครั้งที่ 2 : 2553 : นครพนม).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Samutprākān : Mūnnithi Tōyōtā Prathēt Thai, 2553 [2010] Publication: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553 [2010]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānsongsœ̄m botbāt khō̜ng witthayu chāidǣn phư̄a songsœ̄m khwāmsamphan rawāng prathēt Thai læ Mālēsīa = Guidelines for the promotion of role of border radio in order to strengthen the relationship between Thailand and Malysia : rāingān kānwičhai / แนวทางการส่งเสริมบทบาทของวิทยุชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย = Guidelines for the promotion of role of border radio in order to strengthen the relationship between Thailand and Malysia : รายงานการวิจัย / โดย วีรพงษ์ พลนิกรกิจ.

Wīraphong Phonnikǭnkit, Suranaree University of Technology. School of Information Technology. National Research Council of Thailand. by วีรพงษ์ พลนิกรกิจ, 2512- | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Rātchasīmā : Sākhā Wichā Theknōlōyī Sārasonthēt, Mahāwitthayālai Theknōlōyī Sura Nārī, 2555 [2012] Publication: นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555 [2012]Other title: Guidelines for the promotion of role of border radio in order to strengthen the relationship between Thailand and Malysia.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8699.ท9 ว663 2555 (1).

ห้องสมุด:
Thai nai sāitā phư̄anbān / ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน / บรรณาธิการ สุเนตร ชุตินธรานนท์.

Sunēt Chutintharānon, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sathāban ʻĒchīasưksā. Sūn Mǣkhōng Sưksā. by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. ศูนย์แม่โขงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Edition: Phim khang thī 2, chabap prapprung. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ท967 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ท967 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ท967 2560 (1). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khwāmsamphan Thai-Mālēsīa khwāmsamphan bǣp čhārīt nai bō̜ribot phūmiphāk čhāk satawat thī 17-20 / ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร ; ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ แปล.

Kobkua Suwannathat-Pian. Chadāphan Maliphan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?] [2017?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2).

ห้องสมุด:
ไทยในสายตาเพื่อนบ้าน = Neighbors' perceptions of Thailand / บรรณาธิการ สุเนตร ชุตินธรานนท์.

by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. ศูนย์แม่โขงศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: Neighbors' perceptions of Thailand.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ท967 2556 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ท967 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ท967 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544