Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rāingān kānprachum sēnābō̜dī saphā rō̜.sō̜. 111. lem 1 / รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 111. เล่ม 1 / สำนักราชเลขาธิการ.

Thailand. Samnak Ratchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ร64 2550 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2007 640217 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2007 640217 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2007 640217 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 640217 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānprachum sēnābō̜dī saphā rō̜.sō̜. 111. lem 3 / รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 111. เล่ม 3 / สำนักราชเลขาธิการ.

Thailand. Samnak Ratchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ร64 2550 ล. 3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2007 640198 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2007 640198 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2007 640198 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 640198 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānprachum sēnābō̜dī saphā rō̜.sō̜. 111. lem 2 / รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 111. เล่ม 2 / สำนักราชเลขาธิการ.

Thailand. Samnak Ratchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ร64 2550 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2007 640206 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2007 640206 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2007 640206 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 640206 (1).

ห้องสมุด:
Rāingān kānprachum sēnābō̜dī saphā ratchasamai Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa phāk thī 2 : rāingān kānprachum sēnābō̜dī saphā rō̜. sō̜. 112 tō̜n 2 / รายงานการประชุมเสนาบดีสภา รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 : รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 112 ตอน 2 / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการ วุฒิชัย มูลศิลป์.

Wuthichai Mūnsin. Thailand. Khana Kammakān Chamra Prawattisāt Thai. by วุฒิชัย มูลศิลป์ | กรมศิลปากร. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2552] [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552 [2009]Other title: Rāingān kānprachum sēnābō̜dī saphā rō̜. sō̜. 112 tō̜n 2 Other title: รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 112 ตอน 2.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ร643 2552 ภ. 2 ต. 2 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมเสนาบดีสภา รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 2 : รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 112 ตอน 1 / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการ วุฒิชัย มูลศิลป์.

by วุฒิชัย มูลศิลป์ | กรมศิลปากร. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2547 [2548]Other title: รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 112 ตอน 1.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ร643 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544