ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แม่น้ำโขง ณ นครพนม = The Mekong River na Nakhon Phanom / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อัครพงษ์ ค่ำคูญ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | อัครพงษ์ ค่ำคูณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น24 ม83 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.น24 ม83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.น24 ม83 (3).

ห้องสมุด:
Rō̜ngrō̜i kānwēlā : sīkhōttabūn wannakam sō̜ng fang khōng phahulak thāng sangkhom / ร่องรอยกาลเวลา : ศรีโคตรบูร วรรณกรรมสองฝั่งโขง พหุลักษณ์ทางสังคม / ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต บรรณาธิการ.

Chinnawat Tangsutthičhit. Khrōngkān bǣngpan khwāmrū "Rō̜ngrō̜i Kānwēlā : Sīkhōtbūn Wannakam Sō̜ng Fang Khōng Phahulak thāng Sangkhom" Nakhō̜n Phanom) by ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต | โครงการแบ่งปันความรู้ "ร่องรอยกาลเวลา : ศรีโคตรบูร วรรณกรรมสองฝั่งโขง พหุลักษณ์ทางสังคม" (21-22 ก.พ. 2552 : นครพนม).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŌ̜naʻāt Khrīʻēchan Čhamkat, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.2 .ร524 2552 (1).

ห้องสมุด:
Kānpraptūa nai watthanatham Lumnam Khōng CLMV (Kamphūchā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo Mīanmā læ Wīatnām) : khwāmrū nai kānpraptūa phư̄a kānthamngān læ kānyūʻāsai / การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื่อการทำงานและการอยู่อาศัย / อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม.

ʻŌ̜ranut Phrưtphibūntham. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. by อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Kānpraptūa nai watthanatham Lumnam Khōng CLMV (Kamphūchā Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo Mīanmā læ Wīatnām) Other title: การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม).Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.2 .อ437 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS523.2 .อ437 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แม่น้ำ ไม่มีเสียง : เรื่องเล่าระหว่างสายน้ำกับผู้คนบนถนนความเงียบสายแม่โขง / คณะบรรณาธิการ ขนิษฐา แซ่เอี้ยว, ทิพาพร ติระธนะพิบูลย์, พันธกานต์ ตงฉิน.

by ขนิษฐา แซ่เอี้ยว | ทิพาพร ติระธนะพิบูลย์ | พันธกานต์ ตงฉิน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทแปลนพริ้นท์ติ้งจำกัด, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS537 .ม83 (2).

ห้องสมุด:
การผลิตหนังสือ "แม่น้ำไม่มีเสียง" / ขนิษฐา แซ่เอี้ยว.

by ขนิษฐา แซ่เอี้ยว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 [2009]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z464.ท9 ข365 2552 (3).

ห้องสมุด:
Khōng nathī sīthandō̜n / โขงนทีสีทันดร / ธีรภาพ โลหิตกุล.

Thīraphāp Lōhitkun, by ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thāng ʻĪsān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ทางอีศาน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS522.6 .ธ637 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS522.6 .ธ637 2559 (1).

ห้องสมุด:
Phonlawat sangkhom læ watthanatham ʻanuphūmiphāk Lumnam Khōng : mummō̜ng čhāk nakmānutsayawitthayā chāikhō̜p / พลวัตสังคมและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : มุมมองจากนักมานุษยวิทยาชายขอบ / สมหมาย ชินนาค.

Sommāi Chinnāk, by สมหมาย ชินนาค, 2512-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS523.2 .ส45 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.2 .ส45 2556 (1).

ห้องสมุด:
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

by ธีรภัท ชัยพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ลำปาง : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.2 .ธ643 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS523.2 .ธ643 (10). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lāk phao lāi phan nai Lumnam Khō̜ng / หลากเผ่าหลายพันธุ์ในลุ่มน้ำของ / บุญยงค์ เกศเทศ.

Bunyong Kētthēt, by บุญยงค์ เกศเทศ, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Maha Sarakham] : ʻInthanin, 2562 [2019] Publication: [มหาสารคาม] : อินทนิล, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS523.3 .บ72 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS523.3 .บ72 2562 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544