ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้-- ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา). 2, มนูญ-- ครูศิลปะนอกตำรา [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | มนูญ คล้อยวงศ์ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG902 (1). :

หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้-- ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา). 1, เรียนฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิด [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | ทองดี แย้มสรวล | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สุเมธ โสฬศ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG904 (1). :

หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้-- ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา). 3, เรียนอังกฤษง่าย ๆ กับ อ.อัญชลี [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | อัญชลี รัชตวิภาสนันท์ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG906 (1). :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำคัญ-- เพื่อจัดการศึกษา. 1, อบจ. แพร่กับการปฏิรูปการศึกษา [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | ชาญชัย ศิลปอวยชัย | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG874 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG874 (1). :

หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้-- ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา). 1, เรียนสุข สนุกคิดกับครูสารภี [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | สารภี มณีจินดา | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2547Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG901 (1). :

ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ-- ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน. 3, สบขุ่น-- โรงเรียนเพื่อชีวิต [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | ประยูร กิติวงศ์ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG910 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG910 (1). :

หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้-- ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา). 3, เรียนดนตรีสบาย สไตล์ อ.สวัสดิ์ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | สวัสดิ์ เดชพระคุณ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG903 (1). :

ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ-- ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน. 1, ไผทอุดมศึกษา-- แบบอย่างโรงเรียนปฏิรูปฯ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พริ้มพราย สุพโปฎก | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สุเมธ โสฬศ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG908 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG908 (1). :

การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. 1, รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | อรนิช เกียรติอุบลไพบูลย์ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG912 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG912 (1). :

ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 5, เรียนเกษตรดี ๆ กับพี่บุญช่วย [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | บุญช่วย วงษ์ษา, 2497- | ประพจน์ ภู่ทองคำ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2547Other title: เรียนเกษตรดี ๆ กับพี่บุญช่วย.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG890 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG890 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG890 (1). :

หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้-- ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับอาชีวศึกษา). 1, ทีเด็ดเรียนรู้กับครูอาชีวะ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | จันทรา ทองประดิษฐ์ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สุเมธ โสฬศ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG907531094 (1). :

ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 4, เกษตรอินทรีย์-- ปัญญาดีครูสมหมาย [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | สมหมาย หนูแดง | ชนวน รัตนวราหะ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Other title: เกษตรอินทรีย์-- ปัญญาดีครูสมหมาย.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG889 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG889 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG889 (1). :

ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 8, เงิน-สัจจะ-พระสุบินพัฒนาคน [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พระสุบิน ปณีโต | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: เงิน-สัจจะ-พระสุบินสร้างคน.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG893 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG893 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG893 (1). :

ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ-- ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน. 2, ท่านางแนว บริหารอย่างมืออาชีพ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | ผจญ โกจารย์ศรี | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สุเมธ โสฬศ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG909 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG909 (1). :

ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 9, ปัญญา-สมุนไพร-พึ่งตนเอง [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | ประกอบ อุบลขาว | เจือ บุญไชยสุริยา | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: ปัญญา-สมุนไพร-พึ่งตนเอง.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG894 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG894 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG894 (1). :

การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 4, วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พระมหาสมโภชน์ กิจจสาโร | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัดหาดใหญ่กับการเผยแผ่ธรรม.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG873 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG873 (1). :

การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 2, วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | วิภาดา อังสุมาลิน | ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน, 2494- | พระมหาอุทัย ญาโณทโย | พระมหาเชิดชัย ธมมฏฐิติ | พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร), 2479- | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัด-ศึกษา-เผยแผ่ธรรม.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG871 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG871 (1). :

การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 1, วัดอุโมงค์ แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, มัณทนา ท้วมยิ้ม.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | มัณทนา ท้วมยิ้ม | พระส่งเสริม เกสรธมโม | พิณสุดา สิริธรังศรี | ลำเดือน นามเทพ | วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544Other title: วัดอุโมงค์ แหล่งเรียนรู้วิธีพุทธ.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG870 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG870 (1). :

การเรียนรู้-- สร้างความรู้คู่คุณธรรม. 3, วัด-ปัญญาฯ-พัฒนาคน [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | พระครูสีลวัฒนภิรม | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สุเมธ โสฬศ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: วัด-ปัญญาฯ-พัฒนาคน.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG872 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG872 (1). :

ภูมิปัญญาไทยพลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้. 7, เครือข่ายครูมุกดาพัฒนาชีวิต [วีดิทัศน์] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; อำนวยการผลิต สุชาติ สุชาติเวชภูมิ, เผชิญ ขำโพธิ์.

by สุชาติ สุชาติเวชภูมิ | เผชิญ ขำโพธิ์ | มุกดา อินต๊ะสาร | แสงหล้า อินภิบาล | ประพจน์ ภู่ทองคำ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Other title: เครือข่ายครูมุกดาพัฒนาชีวิต.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG892 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG892 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG892 (1). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544