ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาเชิงวิเคราะห์โคลงปทุมสังกา (An analytical study of klong Padumsanka)

by มณี พยอมยงค์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4202 .ม3 (1).

ห้องสมุด:
โคลงหงส์ผาคำ ถ่ายอักษรจากหนังสือโบราณลานนาไทย โดย มณี พยอมยงค์ อธิบายศัพท์ โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ตรวจแก้คำศัพท์โดย ประเสริฐ ณ นคร.

by มณี พยอมยงค์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, โครงการวิจัยและรวบรวมเอกสารลานนาไทย ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทยวิทยาครูเชียงใหม่, 2515Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1463 .ม3 (1).

ห้องสมุด:
โลกนัยชาดก ปริวรรตจากต้นฉบับเดิมอักษรลานนา โดย สิงฆะ วรรณสัย.

by สิงฆะ วรรณสัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, หน่วยส่งเสริมศิลปศึกษาและวัฒนธรรมลานนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ1463 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
มงคลกวี. เล่ม 1 / ผู้เรียบเรียง พระครูปริยัติยานุศาสน์.

by พระครูปริยัติยานุศาสน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : มรดกล้านนา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .พ427 2553 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
มหาชาติ, หรือ, มหาเวสสันดรชาดกล้านนา : นครกัณฑ์ : ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดงจากวัดถ้ำแก้วผาจมหัวฝาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย / ผู้ปริวรรต นักศึกษาอักษรล้านนารุ่นแรก (2535).

by นักศึกษาอักษรล้านนารุ่นแรก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : ์ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2539Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ1470.ว7 น62 (1).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา / ลมูล จันทน์หอม เรียบเรียง.

by ลมูล จันทน์หอม, 2484-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2538Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4200 .ล46 2538 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200 .ล46 2538 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย = A critical study of Northern Thai version of Panya-Jataka / คณะผู้ศึกษาวิจัย พิชิต อัคนิจ ... [และคนอื่นๆ].

by พิชิต อัคนิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ1463 .พ626 (2).

ห้องสมุด:
ศึกษาวรรณคดีเรื่องมหาชาติของลานนาในสภาพที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น / ประคอง นิมมานเหมินท์.

by ประคอง นิมมานเหมินท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1470.ว7 ป37 (1).

ห้องสมุด:
เปรียบเทียบโคลงปทุมสังกา.

by มณี พยอมยงค์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1 .ม3 (1).

ห้องสมุด:
มหาชาติลานนา : การศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณคดีท้องถิ่น โดย ประคอง นิมมานเหมินท์.

by ประคอง นิมมานเหมินท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1470.ว7 ป36 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ1470.ว7 ป36 (1).

ห้องสมุด:
โคลงวิธูรสอนโลก แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์ และ ปวงคำ ตุ้ยเขียว.

by สมหมาย เปรมจิตต์, 2475- | ปวงคำ ตุ้ยเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4206 .ส4 (1).

ห้องสมุด:
โคลงมังทรา แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต์ และ ปวงคำ ตุ้ยเขียว.

by สมหมาย เปรมจิตต์, 2475- | ปวงคำ ตุ้ยเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1 .ส44 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาทางวิชาการวรรณกรรมลานนา / บรรณาธิการโดย ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .ช83 (2).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมล้านนา.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, โครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .อ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4200.5 .อ65 2546 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4200.5 .อ65 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4200.5 .อ65 2546 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
วรรณกรรมชาดกล้านนา แมงสี่หูห้าตา ปัญหากาและแมงเม่า เสือตายเสือนอน / บรรณาธิการ พรรณเพ็ญ เครือไทย.

by พรรณเพ็ญ เครือไทย | อำไพรัตน์ นิลประยูร | จรัญ อินต๊ะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ1463 .ว44 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนธรรมล้านนาไทย.

by มณี พยอมยงค์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2529Availability: Available for loan (7)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ห7 ม27 2529 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ม27 2529 (2).

ห้องสมุด:
สุวรรณเกสร เจ้าหญิงนกกระจาบ / อภิวันท์ พันธ์สุข ; ภาพประกอบ สุรีพร แก้วดี.

by อภิวันท์ พันธ์สุข | สุรีพร แก้วดี.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.จ75 อ46 2556 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.จ75 อ46 2556 (1).

ห้องสมุด:
ล้านนาไทย อนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (เชียงใหม่ 2526-27).

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, ทิพย์เนตรการพิมพ์, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS576 .ล6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544