ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Bungā rāyā : prawattisāt čhāk kham bō̜klao khō̜ng chāo malāyū / บุหงารายา : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าของชาวมลายู / ชุลีพร วิรุณหะ.

Chulīphō̜n Wirunha. by ชุลีพร วิรุณหะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Saksōphā Kānphim, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .ช746 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS596 .ช746 2553 (1).

ห้องสมุด:
Prawattisāt Mālēsīa = [History of Malaysia] / ประวัติศาสตร์มาเลเซีย = [History of Malaysia] / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Thō̜t, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : ทอร์ช, 2561 [2018]Other title: History of Malaysia.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .ร24 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS596 .ร24 2561 (2).

ห้องสมุด:
Pœ̄t nā prawattisāt Mālēsīa / เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phētprakāi, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS596 .ก74 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .ก74 2559 (2).

ห้องสมุด:
Prawattisāt Mālēsīa, Brūnai læ Singkhapō : khwāmlāklāi pen nưng dīeo / ประวัติศาสตร์มาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ : ความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียว / อาณัติ อนันตภาค.

ʻĀnat ʻAnantaphāk, by อาณัติ อนันตภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพ : ยิปซี กรุ๊ป, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS596 .อ64 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .อ64 2557 (1).

ห้องสมุด:
การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์ (The making of modern Malaysia and Singapore) แปลโดย ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข บรรณาธิการโดย พิทักษ์ เฉลิมเตียรณ.

by ไรอัน, เอ็น. เจ | ประกายทอง สิริสุข, ม.ร.ว.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .ร9 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS596 .ร9 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS596 .ร9 (1).

ห้องสมุด:
Prawattisāt Mālēsīa / ประวัติศาสตร์มาเลเซีย / บาร์บารา วัตสัน อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย. อันดายา ; ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ; บรรณาธิการ มนัส เกียรติธารัย.

Andaya, Barbara Watson. Phanni Chatrpholarak. Andaya, Leonard Y. Manas Kiattitharai. by อันดายา, บาร์บารา วัตสัน | อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย | พรรณี ฉัตรพลรักษ์ | มนัส เกียรติธารัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .อ633 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 635302 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS596 .อ633 2557 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS596 .อ633 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmsamkhan thāng chāifangthalē tawanʻō̜k khō̜ng Mahāsamut ʻIndīa nai samai ʻitthiphon khō̜ng čhakkrawatniyom / ความสำคัญทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียในสมัยอิทธิพลของจักรวรรดินิยม / ดรุณี แก้วม่วง.

Darunī Kǣomūang. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Bandit Witthayālai. Phākwichā Prawattisāt. by ดรุณี แก้วม่วง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phanǣk Wichā Prawattisāt Bandit Witthayālai Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2523] [ 1980] Publication: [กรุงเทพฯ] : แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2523] [1980]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ด47 2523 (1).

ห้องสมุด:
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย / บาร์บารา วัตสัน อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย. อันดายา ; ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ; บรรณาธิการ มนัส เกียรติธารัย.

by อันดายา, บาร์บารา วัตสัน, ค.ศ. 1943- | อันดายา, ลีโอนาร์ด วาย, ค.ศ. 1942- | พรรณี ฉัตรพลรักษ์ | มนัส เกียรติธารัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551 [2008]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .อ633 2551 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS596 .อ633 2551 (1).

ห้องสมุด:
Prawattisāt prathēt nai klum ʻĀsīan. 2, Wīatnām Mālēsīa ʻIndōnīsīa Filippin Singkhapō Brūnai = History of Southeast Asia. Book 2, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei / ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน. 2, เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน = History of Southeast Asia. Book 2, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง.

Dūangthidā Rāmēt. by ดวงธิดา ราเมศวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, (ฉบับเสริมข้อมูลใหม่).Edition: Phim khrang thī 1, (chabap sœ̄m khō̜mūn mai). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phrǣtham, [2558] [2015] Publication: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2558] [2015]Other title: History of Southeast Asia..Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS525 .ด522 2558 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmsamphan Thai-Mālēsīa khwāmsamphan bǣp čhārīt nai bō̜ribot phūmiphāk čhāk satawat thī 17-20 / ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร ; ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ แปล.

Kobkua Suwannathat-Pian. Chadāphan Maliphan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Mutsalimsưksā. Thailand. Kō̜ng ʻAmnūaikān Raksā Khwāmmankhong Phāinai Rātchaʻānāčhak. by กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร | ชฎาพันธุ์ มลิพันธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2560?] [2017?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ม6 ก536 2560 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sahaphantharat Mālēsīa / ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย / นักวิจัย วัฒนชัย สงวนวงศ์, สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Watthanachai Sangūanwong. Suphatphit Thīankasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วัฒนชัย สงวนวงศ์, 2530- | สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1062.ก58 ว63 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660120 (2).

ห้องสมุด:
Sārānukrom prawattisāt prathēt phư̄anbān nai ʻĀsīan chabap Rātchabandittayasaphā. สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา

Samnakngān Rātchabandittayasaphā (Thailand). by สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Rātchabandittayasaphā, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Other title: Prawattisāt prathēt phư̄anbān nai ʻĀsīan chabap Rātchabandittayasaphā Other title: ประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS524 .ส64 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544