ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ. 116.

by กรมศิลปากร. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ศ6 ล. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ศ6 (3).

ห้องสมุด:
ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง : การประชุมทางวิชาการชุดโครงการวิจัย, 18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร / จัดโดย สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมทางวิชาการเรื่องยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : โอกาสความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง (2540 : กรุงเทพฯ) | สยามสมาคม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคม, [2541?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ย6 ก64 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ย6 ก64 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ราชทูตแห่งกรุงสยาม : ประสบการณ์ของอดีตนักการทูตไทยในยุคบุกเบิก พ.ศ. 2424-2429 / โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ย6 ว62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ย6 ว62 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลจดหมายของ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ราชฑูตคนแรกของไทยประจำทวีปยุโรป / ม.ล. มานิจ ชุมสาย คัดลอกจากของเดิม.

by ปฤษฎางค์, พระองค์เจ้า, 2494-2478 | มานิจ ชุมสาย, ม.ล, 2451-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ย6 ป45 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ย6 ป45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ย6 ป45 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เปนดังฝรั่งตะวันตก King Chulalongkorn I / ณัฐนันท์ สอนพรินทร์.

by ณัฐนันท์ สอนพรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : rePenhouse, ร.ศ. 226 [2550]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.จ7 ณ594 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.จ7 ณ594 (2).

ห้องสมุด:
จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ / วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ.

by วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์. โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดรู้รอบ-รอบรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดรู้รอบ-รอบรู้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2012 613855 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง [วีดิทัศน์] : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในศุภวาระครบรอบ 100 ปี ของการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... [และอื่น ๆ] ; บทสารคดี ขวารี ผลดี, ณัฐพล พึ่งธรรม, อชิรวิชญ์ อันธพันธ์ ; ควบคุมการผลิต พงษ์เมธี แสงฤทธิ์ ; อำนวยการผลิต ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล.

by ขวารี ผลดี | ณัฐพล พึ่งธรรม | อชิรวิชญ์ อันธพันธ์ | พงษ์เมธี แสงฤทธิ์ | ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล | วสุ แสงสิงแก้ว | ยุพา เพ็ชรฤทธิ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2551Other title: ร้อยปีไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง | หนึ่งร้อยปีไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง.Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก14744 (7). :

100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 6, จารึกพระธาตุศรีสองรัก มรดกความทรงจำแห่งจังหวัดเลย และ ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในประวัติศาสตร์ไทย / บรรณาธิการ วินัย พงศ์ศรีเพียร.

by วินัย พงศ์ศรีเพียร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554 [2011]Other title: จารึกพระธาตุศรีสองรัก มรดกความทรงจำแห่งจังหวัดเลย และ ความสำคัญของรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในประวัติศาสตร์ไทย.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS562 .ก135 2554 ล. 6 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป จากอดีตสู่ปัจจุบัน : เยอรมนี โปรตุเกส รัสเซีย : เอกสารจากการสัมมนา / พรสรรค์ วัฒนางกูร บรรณาธิการ.

by พรสรรค์ วัฒนางกูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ย6 ค56 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ย6 ค56 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ย6 ค56 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ย6 ค56 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Primer viaje del Rey Chulalongkorn a Europa en 1897 : recoplicacion de las cartas reales y de los documentos relacionados con este viaje del Rey Chulalongkorn = การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 / editores, Pornsan Watanangura, Naruemit Sodsuk, Khanittha Boonpan ; traductor, Sathaporn Tipayasak.

by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910 | Pornsan Watanangura | Naruemit Sodsuk | Khanittha Boonpan | Sathaporn Tipayasak | Chulalongkorn University. Centre for European Studies.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Bangkok : Centre for European Studies at Chulalongkorn University, 2003Other title: การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582 .C473 2003 (1).

ห้องสมุด:
The first visit of King Chulalongkorn to Europe in 1897 : a collection of letters and documents from the first visit to Europe of King Chulalongkorn in 1897 = การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 : รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 / edited by Pornsan Watanangura, Naruemit Sodsuk, Khanittha Boonpan ; translated by Pachee Yuvajita ... [et al.].

by Chulalongkorn, King of Thailand, 1853-1910 | Pornsan Watanangura | Naruemit Sodsuk | Khanittha Boonpan | Pachee Yuvajita.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Bangkok : Centre for European Studies at Chulalongkorn University, 2003Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582 .C47a (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS582 .C47a (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS582 .C47a (1). Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .C4548F57 (5), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .C4548F57 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .C4548F57 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544