ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 61 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
AEC ต้องรู้. โดย ธนาชัย พาณิชย์เศรษฐ์ การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559 . 558 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [ECON HC 2016 663523] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ASEAN 2015 /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555 . 138 หน้า. , วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2012 646285] (1),

ห้องสมุด:
ASEAN in brief : , หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม = ASEAN in brief : one vision, one indentity, one community /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 . 34 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ECON HC 2013 643776] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [ECON HC 2013 643776] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [ECON HC 2013 643776] (1),

ห้องสมุด:
ASEAN กับ EU/OAS : , ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2559 . 4, 112 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนา วิชาการประจำปี 2558 ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม Auditorium C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS525 .อ66 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Secret : , 9 ความลับแห่งอาเซียน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนคู่คิด, 2555 . 150 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC441 .ซ627 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC441 .ซ627 2555] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Towards ASEAN 2018 : , หนังสือวิชาการประจำปี 2555 /   การพิมพ์: นนทบุรี : สถาบัน, 2555 . 106 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JQ1746.ฮ13บ7 ท755 2555] (1),

ห้องสมุด:
กฎบัตรอาเซียน = , The ASEAN Charter.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.), 2551 . 101 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Reference Stacks [LAW KNE 2008 634551] (1),

ห้องสมุด:
ก่อนพม่าเข้าอาเซียน / โดย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540 . 46 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DOC 1997 645106] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การแข่งขันสหรัฐฯ-จีน : , ความท้าทายของอาเซียน /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ แอด, 2556 . 70 หน้า : , สัมมนาวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [COMM HF 2013 631740] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [COMM HF 2013 631740] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [COMM HF 2013 631740] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [COMM HF 2013 631740] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [COMM HF 2013 631740] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [COMM HF 2013 631740] (3),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 : , roadmap สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการ : 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง /   การพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 61, [3] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HIST DS 2013 631670] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 631670] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HIST DS 2013 631670] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HIST DS 2013 631670] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 631670] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2013 631670] (2),

ห้องสมุด:
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : , roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการ : 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง /   การพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 71 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HIST DS 2013 633891] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 633891] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HIST DS 2013 633891] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HIST DS 2013 633891] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS520.3 .ก586 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 633891] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2013 633891] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 : , roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการ : 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง /   การพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 75 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HIST DS 2013 633895] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 633895] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [HIST DS 2013 633895] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HIST DS 2013 633895] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS520.3 .ก587 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 633895] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2013 633895] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 . xl, 336 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [COMM HF 2014 638640] (2), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [COMM HF 2014 638640] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [COMM HF 2014 638640] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [COMM HF 2014 638640] (1),

ห้องสมุด:
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย / โดย กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560 . 402 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD9987.ท92 ก32 2560] (2),

ห้องสมุด:
การวัดผลการดำเนินงานเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /   การพิมพ์: นนทบุรี : กรม, 2553 . 26 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Circulation Counter [DOC 2010 645519] (2),

ห้องสมุด:
ก้าวใหม่เพื่ออนาคตร่วมกันของประชาชนอาเซียน : , ASEAN People's Forum 20-22 February 2009 Bangkok Thailand : รายงานเวทีประชุม มหกรรมประชาชนอาเซียน วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะทำงานมหกรรมประชาชนอาเซียน, 2552 . 199 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [DS520.3 .ว73 2552] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2009 633665] (1),

ห้องสมุด:
ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 . 78 หน้า : , สัมมนาวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HIST DS 2013 633059] (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2013 633059] (4), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HIST DS 2013 633059] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [DS520.3 .ก64 2556] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2013 633059] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2013 633059] (4),

ห้องสมุด:
ความพร้อมของแรงงานภาคบริการโรงแรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / โดย กิ่งแก้ว ครองศีลธรรม, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 7, 60 แผ่น. , สารนิพนธ์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [IND HD 2014 641935] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [IND HD 2014 641935] (1),

ห้องสมุด:
ความสำเร็จและความท้าทายของอาเซียน : , จากสมาคมสู่ประชาคม / โดย ชนินท์ทิรา ณ ถลาง. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 . 8, 199 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC441 .ช363 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC441 .ช363 2559] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455