ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด (กฎหมายคอนโดมิเนียม) : คนต่างด้าวซื้ออาคารชุดได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 พร้อมด้วย พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 ... / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: K740 .ว62 2537 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K740 .ว62 2537 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K740 .ว62 2537 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด : กฎหมายคอนโดมิเนียม / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2551Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K740 .ว62 2551 (1).

ห้องสมุด:
จากการเปิดตลาดเงินทุนเสรี สู่การเปิดเสรีทุกด้าน : ประเทศไทยคือเมืองขึ้นยุคโลกาภิวัฒน์ / พรรคความหวังใหม่.

by พรรคความหวังใหม่.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พรรค, [2541]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3028 .จ65 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3028 .จ65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3028 .จ65 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3028 .จ65 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด : (กฎหมายคอนโดมิเนียม) / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทประยูรวงศ์ จำกัด, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K740 .ว62 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายการจดทะเบียนอาคารชุด = Legal problems of condominium registration / รณชัย ชูสุวรรณประทีป.

by รณชัย ชูสุวรรณประทีป, 2507-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT702 .ร32 (1).

ห้องสมุด:
อยู่คอนโดให้เป็นสุข / สุรพล อ่อนอุระ.

by สุรพล อ่อนอุระ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT702 .ส75 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT702 .ส75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT702 .ส75 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT702 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด (กฎหมายคอนโดมิเนียม) : คนต่างด้าวชื้ออาคารชุดได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2534 พร้อมด้วย พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2533 / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K740 .ว62 2535 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K740 .ว62 2535 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K740 .ว62 2535 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด : กฎหมายคอนโดมิเนียม / วิชัย ตันติกุลานันท์.

by วิชัย ตันติกุลานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K740 .ว62 2556 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K740 .ว62 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K740 .ว62 2556 (2).

ห้องสมุด:
สัญญามาตรฐานสำหรับการขายห้องชุด = Standard contract for condominium sale / โดย จราวุฒิ อำนักมณี.

by จราวุฒิ อำนักมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Standard contract for condominium sale.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT702 .จ465 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2525Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส66 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส66 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส66 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส66 2546 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ส66 2546 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส66 2546 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi kīeokap ʻākhānchut : kotmāi khō̜ndōminīam / คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด : กฎหมายคอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรร / วิชัย ตันติกุลานันท์.

Wichai Tantikulānan. Čhulālak Tantikulānan. by วิชัย ตันติกุลานันท์ | จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์.Edition: Phim khrang thī 10, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] / prapprung dōi Čhulālak Tantikulānan. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2563 [2020]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ท4 ส66ก (2).

ห้องสมุด:
รวมเรื่องอาคารชุดของประเทศไทย.

by มานพ พงศทัต, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ปAvailability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.67.ท9 ม6 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD7287.67.ท9 ม6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7287.67.ท9 ม6 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi kīeokap ʻākhānchut : kotmāi khō̜ndōminīam / คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด : กฎหมายคอนโดมิเนียม / วิชัย ตันติกุลานันท์.

Wichai Tantikulānan. Čhulālak Tantikulānan. by วิชัย ตันติกุลานันท์ | จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9, ปรับปรุงเพิ่มเติม / ปรับปรุงเพิ่มเติมโดย จุฬาลักษณ์ ตันติกุลานันท์.Edition: Chabap phim khrang thī 9, prapprung phœ̄mtœ̄m / prapprung phœ̄mtœ̄m dōi Čhulālak Tantikulānan. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K740 .ว62 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K740 .ว62 2559 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือคอนโดมิเนียม / สมเกียรติ โลห์เพชรรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมหมาย โลห์เพชรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ดี เอส แลนด์ จำกัด, [253-?]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7287.67.ท9 ค84 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7287.67.ท9 ค84 (1).

ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด / โดย พรประภา จันทรุกขา.

Pornprapa Jantharukkha, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พรประภา จันทรุกขา, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Regulation of condominium.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 662127 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544