ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies. [เล่ม 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: Research methodology and information technology for economic studies.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.5 .ว636 2550 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาทางวิชาการเรื่องวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2526Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62.5 .ร56 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5 .ร56 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: H62.5 .ร56 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62.5 .ร56 (3).

ห้องสมุด:
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62.5 .ร6 (3).

ห้องสมุด:
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ = Research methods in economics / จีรพรรณ กุลดิลก.

by จีรพรรณ กุลดิลก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .จ643 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62 .จ643 (1).

ห้องสมุด:
การประยุกต์การวิเคราะห์ถดถอยในการวิจัยเชิงประจักษ์.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท833ก643 (1).

ห้องสมุด:
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies. [เล่ม 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: Research methodology and information technology for economic studies.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB74.5 .ว636 2550 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
หลักการวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์ = Opertionas research methodology in economics / ประไพ ตระการวชิรหัตถ์.

by ประไพ ตระการวชิรหัตถ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD20.5 .ป44 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD20.5 .ป44 (3).

ห้องสมุด:
วิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business research) / ยงยุทธ เกษสาคร และคณะ.

by ยงยุทธ เกษสาคร, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.4 .ย246 2548 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.4 .ย246 2548 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Field research in industrial economics).

by อัญชลี ค้อคงคา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2326 .อ6 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544