ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 99 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เทคนิคและตัวอย่างการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม / ถวัลย์ มาศจรัส.

by ถวัลย์ มาศจรัส, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN179 .ถ56 (2).

ห้องสมุด:
ทักษะการเขียนภาษาไทย / ดวงใจ ไทยอุบุญ.

by ดวงใจ ไทยอุบุญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4158 .ด422 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4158 .ด422 (3).

ห้องสมุด:
ประสบการณ์งานเขียน / เพลินตา รวบรวมและเรียบเรียง ; บรรณาธิการโดย ไพบูลย์ ชาคริยานนท์.

by เพลินตา | ไพบูลย์ ชาคริยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักช่างวรรณกรรม, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
การเขียนหนังสือเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 3 (ศึกษานิเทศก์ 7-9 ผู้บริหารสถานศึกษา 7-9) / ถวัลย์ มาศจรัส.

by ถวัลย์ มาศจรัส, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ปานฉัตร, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4177 .ถ53 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายของสัญญาแต่งตั้งคนกลางเพื่อเก็บรักษารหัสต้นฉบับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / โดย เอกภพ จีระออน.

by เอกภพ จีระออน, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Source code escrow agreement.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1443.ป9 อ725 2555 (1).

ห้องสมุด:
หอมน้ำหมึก / ณรงค์ จันทร์เรือง.

by ณรงค์ จันทร์เรือง, 2484-2557.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .ณ42 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LANG&LIT PN 2011 585426 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับวันออกเช็ค / โดย คงคุณ เทพจินดา.

by คงคุณ เทพจินดา, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Legal problems about date of issue on cheques.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT939 .ค227 2555 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน / โดย วิชุดา บัวจงกล.

by วิชุดา บัวจงกล, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Tax measures according to mergers and acquisitions of the financial institutions.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1148 .ว627 2555 (1).

ห้องสมุด:
การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ = Writing for printed media / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Writing for printed media.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .ก635 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .ก635 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN145 .ก635 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย / เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พอดี จำกัด, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .จ746 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .จ746 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาและอาชีพ / ถวัลย์ มาศจรัส.

by ถวัลย์ มาศจรัส, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย, 2545Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .ถ55 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN145 .ถ55 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการเขียนตำราและหนังสือเรียน เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ถวัลย์ มาศจรัส.

by ถวัลย์ มาศจรัส, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, [2554] [2011]Other title: คู่มือการเขียนตำราและหนังสือเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3045.5 .ถ55 2554 (2).

ห้องสมุด:
Sāng ʻōkāt plīan kradāt pen nangsư̄ / สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือ / นภดล ร่มโพธิ์.

Nopphadon Romphō. by นภดล ร่มโพธิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Rōngphim ʻAksō̜nsamphan (1987) Čhamkat, [2561] [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด, [2561] [2018]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .น434 2561 (2).

ห้องสมุด:
ฟัง คิด อ่าน เขียน : รวมทุกศาสตร์เพื่อทำให้คุณฉลาด / ผู้เขียนและเรียบเรียง ฝ่ายวิชาการบิสคิต.

by สำนักพิมพ์บิสคิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ฟ57 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส7 ฟ57 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BF637.ส7 ฟ57 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส7 ฟ57 (1).

ห้องสมุด:
เขียน / โดย พิมาน แจ่มจรัส.

by พิมาน แจ่มจรัส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .พ64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PN145 .พ64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN145 .พ64 (1). Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
Khīan hai dōn thǣm dai ngœ̄n = Route to writer career / เขียนให้โดน แถมได้เงิน = Route to writer career / โดย แดวอมมิน.

Wō̜rathat Kǣosombat, by วรธัช แก้วสมบัติ, 2533-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat Thingbīyō̜n Buk, [2558?] [2015?] Publication: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนดิ์ บุ๊คส์, [2558?] [2015?]Other title: Route to writer career.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .ว436 2558 (2).

ห้องสมุด:
ห้องเรียน-- เขียนเรื่อง / ศรีเฉลิม สุขประยูร เรียบเรียง.

by ศรีเฉลิม สุขประยูร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555 [2012]Other title: ตำราเรียนวิชาหนังสือ ห้องเรียน-- เขียนเรื่อง | ห้องเรียนเขียนเรื่อง.Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LANG&LIT P 2012 654475 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānkhīan botkhwām læ sārakhadī samrap ngān sư̄sān mūanchon = Article and feature writing for mass media / การเขียนบทความและสารคดีสำหรับงานสื่อสารมวลชน = Article and feature writing for mass media / วิภาวี ฝ้ายเทศ.

Wiphāwī Fāithēt. by วิภาวี ฝ้ายเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻŌ. ʻĒt. Phrinting Hao, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2560 [2017]Other title: Article and feature writing for mass media.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .ว635 2560 (1).

ห้องสมุด:
การอ่านและการเขียนบันเทิงคดี / มาโนช ดินลานสกูล.

by มาโนช ดินลานสกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ภารกิจเอกสารและตำรา กลุ่มงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN145 .ม63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN145 .ม63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN145 .ม63 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544