Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Laksana thāng kotmāi khō̜ng kānplotnī = Legal status of release : rāingān chabap sombūn / ลักษณะทางกฎหมายของการปลดหนี้ = Legal status of release : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม.

Chalœ̄mwut Sīprom, by เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม, 2529-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: Legal status of release.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K830 .ฉ744 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K830 .ฉ744 2558 (1).

ห้องสมุด:
กำธร พันธุลาภ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: CT1548.ก55 ก63 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1993 161845 (1).

ห้องสมุด:
ระดับความระมัดระวังในการชำระหนี้ / โดย จุฬาลักษณ์ โภคาสุข ปัญญจิตร.

Chulaluk Pokasook Panyajitr, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จุฬาลักษณ์ โภคาสุข ปัญญจิตร, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Duty of care in the performance of obligations.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655984 (1).

ห้องสมุด:
60 pī ʻĀčhān Ngo̜ / 60 ปี อาจารย์เงาะ / [คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร].

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Khroprō̜p Kānkasīanʻāyu Rātchakān 60 pī phūchūai sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Surasak Manīsō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī ʻĀčhān Ngo̜ Other title: หกสิบปีอาจารย์เงาะ.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544