ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 132 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวางแผนและควบคุมการผลิต / ชุมพล ศฤงคารศิริ.

by ชุมพล ศฤงคารศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น], 2535Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS155 .ช74 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการ (Production management in industries & services) โดย สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และ ยอดดวง พันธ์นรา.

by สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล, 2492- | ยอดดวง พันธ์นรา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ส6 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product and price management / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2536Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ก5856 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารการผลิต = Production management / สุปัญญา ไชยชาญ.

by สุปัญญา ไชยชาญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ส68 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS155 .ส68 (2).

ห้องสมุด:
Operations management nai lōk thurakit / Operations management ในโลกธุรกิจ / ศจี ศิริไกร บรรณาธิการ

Sačhī Sirikrai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ศจี ศิริไกร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: : Checked out (3).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การบริหารอุตสาหกรรม = Industrial management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ก36 2545 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD37 .ก36 2545 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ = Production and operations management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ก6235 2543 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการผลิต/การดำเนินงาน = Operations management / สุมน มาลาสิทธิ์.

by สุมน มาลาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำกัด, 2546Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS155 .ส69 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS155 .ส69 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155 .ส69 (3).

ห้องสมุด:
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ = Production and operations management / เรียบเรียงโดย ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ... [และคนอื่นๆ].

by ประสงค์ ปราณีตพลกรัง.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2547Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ก64 2547 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS155 .ก64 2547 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TS155 .ก64 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155 .ก64 2547 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือการพัฒนาและจัดการระบบการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยระบบการผลิตแบบลีน = Handbook for developing and managing manufacturing of textiles and apparels industries by applying lean system / คณะผู้จัดทำ ชัยยศ ปีติเจตน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชัยยศ ปีติเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2552Other title: Handbook for developing and managing manufacturing of textiles and apparels industries by applying lean system.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9850.5 .ค742 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร / เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.

by เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS155 .ส743 (3).

ห้องสมุด:
หลักการผลิตและการดำเนินการ = Principles of production and operations / ผู้แต่ง ฐิติมา ไชยะกุล.

by ฐิติมา ไชยะกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2555 [2012]Other title: Principles of production and operations.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TS155 .ฐ636 2555 (3).

ห้องสมุด:
ตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Yield table for teak plantation in the Northeast of Thailand / คณะผู้จัดทำ ทศพร วัชรางกูร ... [และคนอื่น ๆ].

by ทศพร วัชรางกูร | กรมป่าไม้. กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย | ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกรมป่าไม้และ JIRCAS, 2554 [2011]Other title: Yield table for teak plantation in the Northeast of Thailand.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: 421/2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2011 605923 (1).

ห้องสมุด:
การทำงานโดยปราศจากความสูญเสีย (waste free) [วีดิทัศน์] / ควบคุมการผลิต แผนกโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อวิชาการ ฝ่ายบริหาร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ; ข้อมูลวิชาการ วันรัตน์ จันทกิจ.

by วันรัตน์ จันทกิจ | สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ฝ่ายบริหาร. แผนกโสตทัศนูปกรณ์และผลิตสื่อวิชาการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, [2548?]Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก642266 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก642266 (2). :

การบริหารอุตสาหกรรม = Industrial management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งานตำราและเอกสารการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ก36 2543 (1).

ห้องสมุด:
The Sorcerer and the white snake [videorecording] = ตำนานเดชนางพญางูขาว / Juli Entertainment Media ; producer, Chui Po Chu ; screenplay by Zhang Tan, Tsang Kan-cheong, Szeto Cheuk-hon ; director, Tony Ching Siu-Tung.

by Cui, Baozhu | Zhang, Tan, 1966- | Tsang, Kan-cheong | Szeto, Cheuk-hon | Cheng, Xiaodong, 1953- | Li, Jet, 1963- | Huang, Shengyi, 1983- | Lin, Feng, 1979- | Juli Entertainment Media.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [Nonthaburi, Thailand] : Audio and Video Entertainment, [2011]Other title: ตำนานเดชนางพญางูขาว.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDM857 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDM857 (1). :

[Roma tsuiso : 19 seiki shashin to tabi] = Rome 1840-1870 : travelogues and photography / [henshu, Chinatsu Makiguchi, Mari Ikezawa, Eri Nagata].

by Makiguchi, Chinatsu | Ikezawa, Mari | Nagata, Eri | Kyoto Kokuritsu Kindai Bijutsukan.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Kyoto : Kyoto Kokuritsu Kindai Bijutsukan, 2010Other title: Rome 1840-1870 : travelogues and photography.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DG207 .R66 2010 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารการผลิต / โดย ชัยยศ สันติวงษ์.

by ชัยยศ สันติวงษ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริัษัท ประชุมช่าง จำกัด, 2546Availability: Available for loan (5)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS155 .ช644 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS155 .ช644 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ = Production and operation management / ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์, สุรัส ตั้งไพฑูรย์.

by ศุภวัชร์ เมฆบูรณ์ | สุรัส ตั้งไพฑูรย์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2546-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: TS155 .ศ748 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: TS155 .ศ748 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544