ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ASEAN กับ EU/OAS : , ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา = ASEAN and EU/OAS : similarities and differences /   การพิมพ์: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2559 . 4, 112 หน้า : , เอกสารสรุปการสัมมนา วิชาการประจำปี 2558 ASEAN กับ EU/OAS : ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำเหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม Auditorium C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS525 .อ66 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก = , Internationalization for living in the ASEAN and global communities / โดย สุภารัตน์ คำเพราะ. การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 . 5, 247 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC441 .ส746 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC441 .ส746 2559] (1),

ห้องสมุด:
ช่องทางทำธุรกิจใน 10 ประเทศอาเซียน / โดย บาซิน, บัลเบียร์ บี. การพิมพ์: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, 2558 . 317 หน้า : , แปลจาก: Doing business in the ASEAN countries. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC441.บ636 2558] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC441 .บ636 2558] (1),

ห้องสมุด:
สังคมศาสตร์บูรณาการ = , Integrated social science /   การพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 . 266 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOC H 2013 613266] (1),

ห้องสมุด:
อาเซียนภาควัฒนธรรม : , ทัศนะต่อประชาคมในกระแสความขัดแย้งและความหวัง /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555 . 216 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) General Stacks [HC441 .อ628 2555] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ECON HC 2012 595991] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC441 .อ628 2555] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [ECON HC 2012 595991] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC441 .อ628 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HC441 .อ628 2555] (2),

ห้องสมุด:
อาเซียนภาควัฒนธรรม : , ทัศนะต่อประชาคมในกระแสความขัดแย้งและความหวัง /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555 . 252 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2555. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HC441 .อ628 2555ก] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [ECON HC 2012 613931] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [HC441 .อ628 2555ก] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455