ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานประจำปีงบประมาณ.

by กรมบัญชีกลาง.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, 2480-Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: J681.ส35 บ6 2547 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, สำนักงบประมาณ, 2500-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ79.ร1 ส6 2501 (42), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: HJ79.ร1 ส6 2557 (2).

ห้องสมุด:
รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ.

by กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง. กองประมวลบัญชี.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2483-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: J681.ส35 บ4 2500 (15).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาและติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดิน / ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงาน สำนักงานปลัดฯ ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง. กองแผนงาน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2528-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ2162.55.ฮ7 ท35 2528 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณและรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ.

by ไทย. รัฐสภา. สำนักงานเลขาธิการ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ, 2523-Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: HJ79.ร1 ท9 2557 (6).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พร้อมด้วยบันทึกและรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ.

by สภาผู้แทนราษฎร. สำนักงานเลขาธิการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: พระนคร, 2488-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HJ2013.ท9 ก3 2488 (1). :

ห้องสมุด:
งบประมาณประจำปี

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print Publication: พระนคร, สำนักงบประมาณ, 2500-2549 [1957-2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ79.ง1 ส6 2557 ล. 6 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIN HJ 2014 189280 V. 6 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HJ79.ง1 ส6 2538 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ79.ง1 ส6 2525 (590).

ห้องสมุด:
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2551?]-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 083/2553 2552 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 083/2553 2552 (2), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: DOC 2014 541473 (2).

ห้องสมุด:
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการประจำปีงบประมาณ / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงบประมาณ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2547-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ7898.55 .ง33 2548 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544