ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 3 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
[Dejitaru jinbungaku no susume /   การพิมพ์: [Tokyo : Bensei Shuppan], 2013 . 5, 293 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AZ195 .D45 2013] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Digital humanities /   การพิมพ์: Cambridge, MA : MIT Press, 2012 . x, 141 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [AZ195 .D54 2012] (1),

ห้องสมุด:
Digital humanities : , current perspective, practices, and research / โดย Carter, Bryan W. การพิมพ์: Bingley, U.K. : Emerald, 2013 . xiii, 133 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [GEN AZ 2013 630002] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455