Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khūmư̄ trīamsō̜p phāk khwāmrū khwāmsāmāt chapho̜ thī chai chapho̜ tamnǣng bukkhalākō̜n 3 ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin / คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง บุคลากร 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ sō̜p bukkhalākō̜n 3 Kānpokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin Other title: คู่มือสอบบุคลากร 3 การปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 629792 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīam sō̜p phāk khwāmrū khwāmsāmāt chapho̜ thī chai chapho̜ tamnǣng čhaonāthī wikhro̜ nayōbāi læ phǣn sangkat ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin ʻŌ̜ Bō̜ Tō̜. thētsabān Kō̜ Thō̜ Mō̜. mư̄ang Phatthaya ʻư̄n ʻư̄n / คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา อื่น ๆ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ.

Phichai Khōmla. Sathāban The Best Center. by พิชัย โคมละ | สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban The Best Center, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center, [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ + khō̜sō̜p čhaonāthī wikhro̜ nayōbāi læ phǣn Krom Kānpokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Other title: คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2013 628274 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p nakwichākān phatthanā chumchon Krommakān Phatthanā Chumchon / คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน / [รวบรวมและเรียบเรียงโดย สถาบัน The Best Center].

Sathāban The Best Center. by สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban The Best Center, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄ trīamsō̜p nakwichākān phatthanā chumchon Krommakān Phatthanā Chumchon khwāmrū khwāmsāmāt chapho̜ tamnǣng Other title: คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p phāk khwāmrū khwāmsāmāt chapho̜ thī chai chapho̜ tamnǣng nakphatthana chumchon 3-4 Sangkat ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin ʻŌ̜Bō̜Tō̜. Thētsabān Kō̜Thō̜Mō̜. Mư̄ang Phatthaya ʻư̄nʻư̄n / คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา อื่น ๆ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ.

Phichai Khōmla. Sathāban The Best Center. by พิชัย โคมละ | สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban The Best Center, [2557?] [2014?] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center, [2557?] [2014?]Other title: Khūmư̄+khō̜sō̜p Krom Kānpokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin nakphatthana chumchon 3-4 Other title: คู่มือ+ข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน 3-4.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JS 2014 629643 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīamsō̜p khārātchakān tamnǣng nak čhatkān ngān thabīan læ bat patibatkān čhaophanakngān thabīan patibatngān læ tamnǣng ʻư̄n ʻư̄n thī kīeokhō̜ng kap ngān thabīan læ bat khō̜ng thuk nūaingān rātchakān : phāk khō̜ khwāmrū khwāmsāmāt chapho̜ tamnǣng sangkat ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและบัตรของทุกหน่วยงานราชการ : ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กิตติกร เกื้อกูล และคณาจารย์.

Kittikō̜n Kư̄akūn. by กิตติกร เกื้อกูล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Panyāchon, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, [2560] [2017]Other title: Khūmư̄ trīamsō̜p khārātchakān tamnǣng nak čhatkān ngān thabīan læ bat patibatkān læ čhaophanakngān thabīan patibatngān Other title: คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก684 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīam sō̜p phāk khwāmrū khwāmsāmāt chapho̜ thī chai chapho̜ tamnǣng čhaonāthī phatthanā chumchon 1 čhaophanakngān phatthanā chumchon 2 sangkat ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin ʻŌ̜ Bō̜ Tō̜. thētsabān Kō̜ Thō̜ Mō̜. mư̄ang Phatthaya ʻư̄n ʻư̄n / คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา อื่น ๆ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ.

Phichai Khōmla. Sathāban The Best Center. by พิชัย โคมละ | สถาบันเดอะเบสท์ เซ็นเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban The Best Center, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center, [2556] [2013]Other title: Khūmư̄ + khō̜sō̜p čhaonāthī / čhaophanakngān phatthanā chumchon 1-2 Krom Kānpokkhrō̜ng sūan Thō̜ngthin Other title: คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1-2 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2013 628311 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544