Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Patčhai kamnot kānlư̄ak chai bō̜rikān sō̜p banchī khō̜ng samnakngān sō̜p banchī BIG 4 : kō̜ranī sưksā bō̜risat čhotthabīan nai Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / ปัจจัยกำหนดการเลือกใช้บริการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี BIG 4 : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย วลัญช์พร ศิลาฤทธิพันธ์.

Valanporn Silarittiphan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by วลัญช์พร ศิลาฤทธิพันธ์, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Dominant factor determines the selection of auditing services from BIG 4 audit firm : case study of company's listed on the Stock Exchange of Thailand.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2013 633220] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2013 633220] (1).

Open Library:
Patčhai thī song phon tō̜ kānlư̄ak chai bō̜rikān sō̜p banchī čhāk samnakngān sō̜p banchī / ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี / โดย พรพิมล วิทยศิลป์.

Phō̜nphimon Witthayasin, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พรพิมล วิทยศิลป์, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5616.ท9 พ43 2556] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)