ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 34 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ASEAN Beyond 2015 / ASEAN Beyond 2015 / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Ngān Sapdā ʻĀsīan TU-ASEAN Week Mahāwitthayālai Thammasāt Rangsit) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN Week (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 680620 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 680620 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 680620 (1).

ห้องสมุด:
ASEAN year book 2016 / ASEAN year book 2016 / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ป4744 2560 (1).

ห้องสมุด:
Kānkhǣngkhan Saharat...-Čhīn : khwām thāthāi khō̜ng ʻĀsīan/ การแข่งขันสหรัฐฯ-จีน : ความท้าทายของอาเซียน / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānsammanā TU-ASEAN Forum Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 4 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Khrīʻēthīp Phō̜i ʻǢt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ครีเอทีฟ พอยท์ แอด, 2556 [2013]Other title: Sarup kānprachum sammanā TU-ASEAN Forum khrang thī 4 Other title: สรุปการประชุมสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 4.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ก645 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2013 631740 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1414 .ก645 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1414 .ก645 2556 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1414 .ก645 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: COMM HF 2013 631740 (1).

ห้องสมุด:
Kāntrīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan khrang thī 1 : roadmap sū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan : kānprachum chœ̄ng wichākān : 7 Kumphāphan 2013 Na Rōngrǣm Rō̜yan Prinsēt Lānlūang / การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 : roadmap สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการ : 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānprachum chœ̄ng Wichākān "Kāntrīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Bangkok) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīansưksā. by การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (ครั้งที่ 1 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīansưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS520.3 .ก585 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 631670 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS520.3 .ก585 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2013 631670 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS520.3 .ก585 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2013 631670 (1).

ห้องสมุด:
Kāntrīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan khrang thī 2 : roadmap sū prachākhom kānmư̄ang læ khwāmmankhong ʻĀsīan : kānprachum chœ̄ng wichākān : 25 Mēsāyon 2556 na Rōngrǣm Rō̜yan Prinsēt Lānlūang / การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 : roadmap สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการ : 25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān "Kāntrīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Bangkok) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (ครั้งที่ 2 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS520.3 .ก586 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 633891 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS520.3 .ก586 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS520.3 .ก586 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2013 633891 (1).

ห้องสมุด:
Kāntrīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan khrang thī 3 : roadmap sū prachākhom sangkhom læ watthanatham ʻĀsīan : kānprachum chœ̄ng wichākān : 28 Phrưksaphākhom 2556 na Rōngrǣm Rō̜yan Prinsēt Lānlūang / การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 : roadmap สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการ : 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān "Kāntrīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Bangkok) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (ครั้งที่ 3 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS520.3 .ก587 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 633895 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS520.3 .ก587 2556 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS520.3 .ก587 2556 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2013 633895 (1).

ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ čhutkhæng læ čhutʻō̜n khō̜ng phǣnngān kānčhattang prachākhom kānmư̄ang læ khwāmmankhong ʻĀsīan (APSC Blueprint) læ pramœ̄n botbāt khō̜ng prathēt mahāʻamnāt nai ʻĒchīa : rāingān wičhai / การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) และประเมินบทบาทของประเทศมหาอำนาจในเอเชีย : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย สุรชัย ศิริไกร ... [และคนอื่น ๆ].

Surachai Sirikrai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by สุรชัย ศิริไกร, 2492- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2016 662918 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2016 662918 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ5490 .ก64 2559 (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: JZ5490 .ก64 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ5490 .ก64 2559 (1). In transit (1).

ห้องสมุด:
Khapkhlư̄an phāk rat nai kānkhao sū prachākhom ʻĀsīan : rāingān sarup phon kāndamnœ̄n ngān khrōngkān / ขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ; [หัวหน้าโครงการ ประภัสสร์ เทพชาตรี ; รองหัวหน้าโครงการ สมชัย ศรีสุทธิยากร, พิจิตรา ศุภสวัสดิ์ ; คณะทำงาน อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล, พัชราภร ทิมวัฒน์, หทัยรัตน์ ทองประไพ].

Praphat Thēpchatrī. Somchai Srīsutthiyākō̜n. Phichittra Suphasawat. Anchalī ʻĒkphakdīwatthanākun. Phatchaphō̜n Thimwat. Phatchaphō̜n Thimwat. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanā Rabop Rātchakān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by ประภัสสร์ เทพชาตรี | สมชัย ศรีสุทธิยากร | พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล | อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล | พัชราภร ทิมวัฒน์ | หทัยรัตน์ ทองประไพ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathumthānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป3645 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ป3645 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป3645 2559 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmkhư̄pnā kāntrīam khwāmphrō̜m sū prachākhom ʻĀsīan khō̜ng Thai / ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānsammanā TU-ASEAN Forum Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 5 : 2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 633059 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS520.3 .ก64 2556 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS520.3 .ก64 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS520.3 .ก64 2556 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS520.3 .ก64 2556 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmrūammư̄ dān sitthi manutsayachon khō̜ng ʻĀsīan / ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน / ปัญญาพร มกรพงษ์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Panyāphō̜n Makō̜nphong. Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by ปัญญาพร มกรพงษ์ | ประภัสสร์ เทพชาตรี [880-07] | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2016 686412 (1).

ห้องสมุด:
Khōng sutthāi kān trīam khwām phrō̜m sū prachākhom ʻĀsīan khō̜ng Thai / โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānsammanā TU-ASEAN Forum Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 9 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1594.55.ฮ4อ63 ก65 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55.ฮ4อ63 ก65 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.55.ฮ4อ63 ก65 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khōng sutthāi kān trīam khwāmphrō̜m sū prachākhom ʻĀsīan khō̜ng Thai / โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Ngān Sapdā ʻĀsīan TU-ASEAN Week Mahāwitthayālai Thammasāt Rangsit) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN Week (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt , 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 680622 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 680622 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2015 680622 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 680622 (1).

ห้องสมุด:
Dœ̄nnā Prathēt Thai sū ASEAN 2025 / เดินหน้าประเทศไทยสู่ ASEAN 2025 / บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānsammanā TU-ASEAN Forum Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. by การสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 12 : 2559) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīan Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ก5873 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5873 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก5873 2559 (1).

ห้องสมุด:
Trīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan : kānprachum chœ̄ng wichākān phư̄a sāng khrư̄akhāi dān ʻĀsīan sưksā nai phāk tawanʻō̜k chīang nư̄a / เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān Phư̄a Sāng Khrư̄akhāi Dān ʻĀsīan Sưksā nai Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a hūakhǭ "Trīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Khǭn Kǣn) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (2556 : ขอนแก่น) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC441 .ก6662 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 634516 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC441 .ก6662 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก6662 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC441 .ก6662 2557 (1).

ห้องสมุด:
Trīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan : Kānprachum Chœ̄ng Wichākān phư̄a Sāng Khrư̄akhāi dān ʻĀsīan Sưksā nai Phāk Tai / เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān phư̄a Sāng Khrư̄akhāi dān ʻĀsīan Sưksā nai Phāk Tai Songkhla) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคใต้ (2557 : สงขลา) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก66623 2557 (1).

ห้องสมุด:
Trīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan : kānprachum chœ̄ng wichākān phư̄a sāng khrư̄akhāi dān ʻĀsīan sưksā nai sūan klāng / เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān Phư̄a Sāng Khrư̄akhāi Dān ʻĀsīan Sưksā nai Sūan Klāng hūakhǭ "Trīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC441 .ก6663 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 634511 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC441 .ก6663 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC441 .ก6663 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก6663 2557 (2).

ห้องสมุด:
Trīam khwāmphrō̜m sū prachākhom ʻĀsīan : Kānprachum Chœ̄ng Wichākān phư̄a Sāng Khrư̄akhāi dān ʻĀsīan Sưksā nai Phāk Nư̄a / เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān phư̄a Sāng Khrư̄akhāi dān ʻĀsīan Sưksā nai Phāk Nư̄a Chiang Mai) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ (2556 : เชียงใหม่) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn, 2557 [2014] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก66625 2557 (1).

ห้องสมุด:
Trīam khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan : kānprachum chœ̄ng wichākān phư̄a sāng khrư̄akhāi dān ʻĀsīan sưksā nai sūan klāng / เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง / ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Kānprachum Chœ̄ng Wichākān Phư̄a Sāng Khrư̄akhāi Dān ʻĀsīan Sưksā nai Sūan Klāng hūakhǭ "Trīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Krung Thēp...) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīan Sưksā. by การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในส่วนกลาง หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (2556 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn, 2556 [2013] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HIST DS 2013 648624 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก6663 2556 (1).

ห้องสมุด:
Thai kap kānpen sūnklāng khō̜ng prachākhom kānmư̄ang læ khwāmmankhong ʻĀsīan / ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānprachum chœ̄ng Wichākān "Kāntrīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Bangkok) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīansưksā. by การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" (ครั้งที่ 4 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīansưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS526.7 .ก635 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS526.7 .ก635 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS526.7 .ก635 2558 (1).

ห้องสมุด:
Thai kap kānpen sūnklāng khō̜ng prachākhom sētthakit ʻĀsīan / ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / [บรรณาธิการ ประภัสสร์ เทพชาตรี].

Kānprachum chœ̄ng Wichākān "Kāntrīam Khwāmphrō̜m sū Prachākhom ʻĀsīan" Bangkok) Praphat Thēpchātrī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn ʻĀsīansưksā. by การประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ครั้งที่ 5 : 2557 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn ʻĀsīansưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS526.7 .ก635 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS526.7 .ก636 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS526.7 .ก636 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544