ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khrōngkān sưksā wičhai kānnam theknōlōyī sārasonthēt mā chai nai kānfō̜ng dūai wāčhā nai chan phanakngānʻaikān [electronic resource] : rāingān kānwičhai chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฟ้องด้วยวาจาในชั้นพนักงานอัยการ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ คณพล จันทน์หอม ; ผู้วิจัย คณพล จันทน์หอม, ชัชพล ไชยพร.

Khanaphon Čhanhō̜m. Chatchaphon Chaiyaphō̜n. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt. Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut. Samnakngān Wichākān. Samnakngān ʻAiyakān Phisēt Fāi Sathāban Kotmāi ʻĀyā. by คณพล จันทน์หอม | ชัชพล ไชยพร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ | สำนักงานอัยการสูงสุด. สำนักงานวิชาการ. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: [Krung Thēp...] : Samnak ʻAiyakān Phisētfāi Sathāban Kotmāi ʻĀyā Samnak Wichākān Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด, 2556 [2013]Other title: Khrōngkān sưksā wičhai kānnam theknōlōyī sārasonthēt mā chai thǣn kānfō̜ng dūai wāčhā nai chan phanakngānʻaikān Other title: โครงการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนการฟ้องด้วยวาจาในชั้นพนักงานอัยการ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2013 712941 (1). :

ห้องสมุด:
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมไทย / โดย ปาลวี สรนุวัตร.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ปาลวี สรนุวัตร, 2530- | Palawee Sornnuwat, 1987- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Technology acceptance towards E-court initiative for judges in Thai court of justice.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ wichākān Bō̜. Yō̜. Sō̜. run 17 / หนังสือวิชาการ บ.ย.ส. รุ่น 17 / วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม.

Witthayālai Kānyuttitham. by วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai, [2556] [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT1576 .ห36 2556 (1).

ห้องสมุด:
Nangsư̄ wichākān læ rūaprūam kitčhakam Bō̜. Yō̜. Sō̜. run thī 17 / หนังสือวิชาการและรวบรวมกิจกรรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 17 / วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม.

Witthayālai Kānyuttitham. by วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT1576 .ห362 2556 (2).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wičhai kānnam theknōlōyī sārasonthēt mā chai nai kānfō̜ng dūai wāčhā nai chan phanakngānʻaikān : rāingān kānwičhai chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฟ้องด้วยวาจาในชั้นพนักงานอัยการ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ คณพล จันทน์หอม ; ผู้วิจัย คณพล จันทน์หอม, ชัชพล ไชยพร.

Khanaphon Čhanhō̜m. Chatchaphon Chaiyaphō̜n. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Khana Nitisāt. Thailand. Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut. Samnakngān Wichākān. Samnakngān ʻAiyakān Phisētfāi Sathāban Kotmāi ʻĀyā. by คณพล จันทน์หอม | ชัชพล ไชยพร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ | สำนักงานอัยการสูงสุด. สำนักงานวิชาการ. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak ʻAiyakān Phisētfāi Sathāban Kotmāi ʻĀyā Samnak Wichākān Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut], 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ : สำนักอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา สำนักวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด], 2556 [2013]Other title: Kānnam theknōlōyī sārasonthēt mā chai nai kānfō̜ng dūai wāčhā nai chan phanakngānʻaikān Other title: การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฟ้องด้วยวาจาในชั้นพนักงานอัยการ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1576 .ค338 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 641873 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1576 .ค338 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544