ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Niti sētthasāt wādūai kānrūam longthun rawāng phāk rat kap phāk ʻēkkachon : prīapthīap Phrarātchabanyat Kānhai ʻĒkkachon Khao Rūam Ngān Rư̄ Damnœ̄nkān nai Kitčhakān Khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2535 kap Phrarātchabanyat Kānhai ʻĒkkachon Rūam Longthun nai Kitčhakān Khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2556 / นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน : เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 กับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 / โดย พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล.

Phanatit Lertprasertkul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Legal and economic analysis of public private partnerships : a comparative study on the Private Participation in State Undertaking Act B.E.2535 and the Private Investment in State Undertaking Act B.E.2556.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2754 .พ336 2557 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กับสายการบินของไทยในการประกอบธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ / โดย กณิศา วงค์คม.

Kanisa Wongkom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by กณิศา วงค์คม, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Private Investment in State Undertaking Act B.E. 2556 and Thai airlines in international airline business.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การอนุวัติการของประเทศไทยตามพันธกรณี ข้อ 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ในกรณีโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน / โดย ตถา รุ่งกระจ่าง.

Tatha Rungkrajang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ตถา รุ่งกระจ่าง, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: UNCAC implementation by Thailand with regard to article 9 in case of Public - Private - Partnerships (PPPs).Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Kānhai ʻĒkkachon Rūam Longthun nai Kitčhakān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2556 : phrō̜m thang sarup sāra samkhan prawat khwāmpenmā krabūankān læ khantō̜n nai kān trā phrarātchabanyat dang klāo khō̜ng Ratthasaphā / พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Klum Ngānphim Samnak Kāmphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556 [2013]Availability: No items available : Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544