Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Thānphūying Thawin Prakǭpnitisān (Thawin Bunnayatthiti). อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร (ถวิล บุณยัษฐิติ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat Krāpmǣn Phrēt Čhamkat, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด, 2549 [2006]Other title: Thawin Prakǭpnitisān Other title: ถวิล ประกอบนิติสาร.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2006 702089 (1). :

ห้องสมุด:
Khamchan rư̄ang Thāo Mahāchomphū ; læ, Botrō̜ikrō̜ng ʻanchœ̄n phraphutthatham nam mā sō̜n lūklān / คำฉันท์ เรื่องท้าวมหาชมภู ; และ, บทร้อยกรอง อัญเชิญพระพุทธธรรมนำมาสอนลูกหลาน / ประพันธ์โดย หลวงเสนาราชภักดีศรีสงคราม (เกี้ย บุณยัษฐิติ).

Sēnārātchaphakdīsīsongkhrām (Kīa), Lūang, by เสนาราชภักดีศรีสงคราม (เกี้ย), หลวง, 2393-2472.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549 [2006]Other title: Botrō̜ikrō̜ng ʻanchœ̄n phraphutthatham nam mā sō̜n lūklān Other title: Thāo Mahāchomphū Other title: บทร้อยกรอง อัญเชิญพระพุทธธรรมนำมาสอนลูกหลาน | ท้าวมหาชมภู | ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร | .Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ส7725 ค62 2549 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2006 641877 (1).

ห้องสมุด:
Thī Ralư̄k Chalō̜ng ʻāyu khrop 96 pī Thānphūying Thawin Prakō̜pnitisān 8 Mithunāyon 2546 / ที่ระลึุกฉลองอายุครบ 96 ปี ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร 8 มิถุนายน 2546 / บรรณาธิการ กมลวัน บุณยัษฐิติ.

Kamonwan Bunyatthiti. by กมลวัน บุณยัษฐิติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... , Bō̜risat Khrāp Mǣn Phrēt Čhamkat, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ, บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ถ55 ท64 2546 (1).

ห้องสมุด:
Phrathammathētsanā / พระธรรมเทศนา / พระราชบัณฑิต (ชัยทวี คุตฺตจิตโต).

Phra Rātchabandit (Chaithawī) by พระราชบัณฑิต (ชัยทวี).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat Krāpmǣn Phrēt Čhamkat, 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท คราฟแมนเพรส จำกัด, 2549 [2006]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2006 642361 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544