ผลการค้นหาของคุณมี 12 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
The 21st China's century? / โดย Zhao, Qiguang, การพิมพ์: Beijing : Dolphin Books, 2012 . xvii, 124 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS779.4 .Z42 2012] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
China base : , county-level economy and society / โดย Zou, Lixing. การพิมพ์: Singapore : World Scientific, 2015 . xxxix, 291 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ECON HC 2015 667973] (1),

ห้องสมุด:
Critical issues in contemporary China : , unity, stability and development /   การพิมพ์: London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 . xi, 297 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC427.95 .C75 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
One child : , life, love and parenthood in modern China / โดย Fong, Mei. การพิมพ์: London : Oneworld, 2017 . xvi, 250 p. , Reprint. Originally published: 2016. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HB3654.A3 F64 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Paradoxes of China's prosperity : , political dilemmas and global implications / โดย Wu, Guoguang. การพิมพ์: Singapore : World Scientific, 2015 . xxi, 622 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HC427.95 .W84 2015] (1),

ห้องสมุด:
Reverse migration in contemporary China : , returnees, entrepreneurship and the Chinese economy / โดย Wang, Huiyao, การพิมพ์: Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015 . xii, 233 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JV 2015 662080] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Social organizations and the authoritarian state in China / โดย Hildebrandt, Timothy, การพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2015 . xv, 217 p. : , Reprint. Originally published: 2013. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JQ 2015 668271] (1),

ห้องสมุด:
Socrates in Sichuan : , Chinese students search for truth, justice, and the (Chinese) way / โดย Vernezze, Peter, การพิมพ์: Washington, D.C. : Potomac Books, 2011 . xi, 199 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [SOCY HN 2011 668419] (1),

ห้องสมุด:
Understanding Chinese society : , changes and transformations / โดย Tsang, Eileen Yuk-Ha. การพิมพ์: New Jersey : World Scientific, 2016 . xvi, 172 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HN733.5 .T736 2016] (1),

ห้องสมุด:
Unmade in China : , the hidden truth about China's economic miracle / โดย Haft, Jeremy, การพิมพ์: Cambridge, UK ; | Malden, Mass. : Polity Press, 2015 . xxi, 263 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ECON HC 2015 668521] (1),

ห้องสมุด:
What's cool in China / โดย Kang, Tao. การพิมพ์: Beijing : Foreign Languages Press, 2007 . 137 p. : , Translation of: Zhongguo shi shang re. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN733.5 .K36 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
[Zhongguo shi shang re dian / โดย Kang, Tao. การพิมพ์: [Beijing] : Foreign Languages Press, 2007 . 137 p. : , Text in Chinese. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HN733.5 .K362 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455