ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Sangkhomniyom Wīatnām / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม / นักวิจัย วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wiphāwī ʻAkkharabō̜wō̜n. Wanphatsō̜n Trinakasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วิภาวี อัครบวร | วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ831 .ว64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660094 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Nēkārā Būnai Dārutsālām / ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, ชญานิน ประวิชไพบูลย์, อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Kingdāo ʻInkō̜ng. Chayānin Prawitphaibūn. ʻAnuchāt Čharœ̄nwongmit. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by กิ่งดาว อินกอง | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1064.ก58 ก62 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660125 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sahaphantharat Mālēsīa / ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย / นักวิจัย วัฒนชัย สงวนวงศ์, สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Watthanachai Sangūanwong. Suphatphit Thīankasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วัฒนชัย สงวนวงศ์, 2530- | สุพัฒน์พิทย์ เทียนเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660120 (2). Checked out (1). In transit (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Rātchaʻānāčhak Thai / c nakwičhai Noppharat Phāthīthin, Mukkarin Hirantrīphon ; bannāthikān Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรไทย / นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน, มุกริน หิรัญตรีพล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Noppharat Phāthīthin. Mukkarin Hirantrīphon. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by นพรัตน์ พาทีทิน | มุกริน หิรัญตรีพล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .น376 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660106 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Filippin / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / นักวิจัย มณฑกานต์ วรนิติกุล, ชญานิน ประวิชไพบูลย์ ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Montakān Wō̜ranitikun. Chayānin Prawitphaibūn. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by มณฑกานต์ วรนิติกุล | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1410 .ม33 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660130 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Lāo / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / นักวิจัย วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, มุกริน หิรัญตรีพล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wanphatsō̜n Triyakasēm, Mukkarin Hirantrīphon. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, 2532- | มุกริน หิรัญตรีพล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ955 .ว44 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660113 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Rātchaʻānāčhak Kamphūchā / ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา / นักวิจัย นพรัตน์ พาทีทิน, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Noppharat Phāthīthin. Monthakān Wō̜ranitikun. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by นพรัตน์ พาทีทิน | มนฑกานต์ วรนิติกุล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ935 .น34 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660011 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat Singkhapō / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ / นักวิจัย วิภาวี อัครบวร, วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Wiphāwī ʻAkkharabō̜wō̜n. Wanphatsō̜n Trinakasēm. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by วิภาวี อัครบวร | วรรณพรรษศรณ์ ตรินะเกษม | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1063.ก58 ว64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660101 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Kingdāo ʻInkō̜ng. Monthakān Wō̜ranitikun. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by กิ่งดาว อินกอง | มนฑกานต์ วรนิติกุล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ751.ก58 ก62 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660018 (2).

ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat ʻIndōnīsīa / c nakwičhai Čhāruwat Čharœ̄nphichēt, Chayānin Prawitphaibūn, Prāng Tiraphatthanaphō̜n ; bannāthikān Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย / นักวิจัย จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ, ชญานิน ประวิชไพบูลย์, ปราง ติรพัฒนพร ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Čhāruwat Čharœ̄nphichēt. Chayānin Prawitphaibūn. Prāng Tiraphatthanaphō̜n. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by จารุวัฒน์ เจริญพิเชฐ | ชญานิน ประวิชไพบูลย์ | ปราง ติรพัฒนพร | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ770 .จ64 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 660023 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544