ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 4 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
[Dejitaru jinbungaku no susume /   การพิมพ์: [Tokyo : Bensei Shuppan], 2013 . 5, 293 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AZ195 .D45 2013] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Digital humanities : , knowledge and critique in a digital age / โดย Berry, David M. การพิมพ์: Cambridge, UK : Polity, 2017 . ix, 189 pages : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [AZ105 .B47 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Digital humanities, libraries, and partnerships : , a critical examination of labor, networks, and community /   การพิมพ์: Cambridge, MA, United States : Chandos Publishing, an imprint of Elsevier, 2018 . xxiii, 199 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AZ195 .D545 2018] (1),

ห้องสมุด:
A new companion to digital humanities /   การพิมพ์: Chichester : Wiley Blackwell, 2016 . xviii, 567 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [AZ105 .N487 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455