Your search returned 4 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānkhlang thǭngthin : kānkhayāi thān rāidai læ lot khwāmlư̄amlam / การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Dirēk Patthamasiriwat. by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bǭrisat Phī. ʻĒ. Līpwing Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: FIN HJ 2014 641015] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HJ 2014 641015] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: FIN HJ 2014 641015] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kānbō̜rihān čhatkān chumchon mư̄ang / การบริหารจัดการชุมชนเมือง / นิพันธ์ วิเชียรน้อย.

Niphan Wichīannō̜i. by นิพันธ์ วิเชียรน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samankphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HT 2015 659084] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SOCY HT 2015 659084] (1). Checked out (3).

Open Library:
Khō̜sanœ̄ chœ̄ng nayōbāi nawattakam kānphatthanā rāidai khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : khrōngkān sưksā wičhai / ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการศึกษาวิจัย / วุฒิสาร ตันไชย หัวหน้าโครงการวิจัย ; อรทัย ก๊กผล ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

Wutthisān Tanchai. Sathāban Phra Pokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HJ 2015 662340] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khō̜sanœ̄ chœ̄ng nayōbāi nawattakam kānphatthanā rāidai khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย หัวหน้าโครงการวิจัย ; อรทัย ก๊กผล ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

Wutthisān Tanchai. 'Ǭrathai Kokphon. Sathāban Phra Pokklao by วุฒิสาร ตันไชย | อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2558 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2015 662606] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2015 662606] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)