ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 66 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), [2549]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก52325 (2).

ห้องสมุด:
ความรู้เรื่องกองทุนรวม / จัดทำโดย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด (มหาชน).

by บริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท, [2541?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค565 (1).

ห้องสมุด:
กองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี RMF & LTF.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), [2549]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก52326 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทยจำแนกตามนโยบายการลงทุน / โดย พัชรี ถิระบัญชาศักดิ์.

by พัชรี ถิระบัญชาศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .พ634 (2).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่กำหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน = Determinants of equity funds' returns / สิริ ประสมศักดิ์.

by สิริ ประสมศักดิ์, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .ส646 (1).

ห้องสมุด:
กองเงินทุนหมุนเวียน / จิตติมา คุปตานนท์.

by จิตติมา คุปตานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สถาบันนโยบายศึกษา, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.565 .จ63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .จ63 (1).

ห้องสมุด:
การลงทุนในกองทุนรวม [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Investing in mutual fund / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, c2005 [2548]Other title: Investing in mutual fund.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก64423 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ก64423 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ก64423 (1). :

รอบรู้เรื่องการลงทุน / โครงการความรู้สู่ผู้ลงทุน.

by โครงการความรู้สู่ผู้ลงทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท.] : โครงการ, [2541?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ร535 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ร535 (2).

ห้องสมุด:
บริหารเงินเก็บผ่านกองทุนรวม / ผู้เขียน มนตรี แสวงเดชา.

by มนตรี แสวงเดชา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ส.เอเชีย เพรส (1989) จำกัด, 2553Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.55.ก35 ม32 2553 (2).

ห้องสมุด:
ทันเกมการเงินเรื่องกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / เรียบเรียงและจัดทำ สำนักกรรมการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน).

by บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทครีเอท มายด์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท72418 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ท72418 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท72418 (1).

ห้องสมุด:
หน่วยลงทุนในประเทศไทย : อัตราผลตอบแทนความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุน = Unit trusts in Thailand : return & investment strategy / พัชราภรณ์ คงเจริญ.

by พัชราภรณ์ คงเจริญ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .พ63 (1).

ห้องสมุด:
การเปรียบเทียบความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทยจำแนกตามนโยบายการลงทุน = The comparison of risk, rate of return and performance of mutual funds in Thailand classified by their investment policies / โดย จักรณัถเทพ กรินชัย.

by จักรณัถเทพ กรินชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .จ62 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย = A study of mutual fund's portfolio management behavior in Thailand / โดย วรางคณา บุญเทียม.

by วรางคณา บุญเทียม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .ว46 (1).

ห้องสมุด:
การทดสอบพฤติกรรมการบริหารการลงทุนของกองทุนรวม = Testing mutual fund management behavior / อัครนันท์ คิดสม.

by อัครนันท์ คิดสม, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4530 .อ63 (1).

ห้องสมุด:
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / โดย ประภพ ปฏิภาณวิเศษ.

by ประภพ ปฏิภาณวิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก35 ป464 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55.ก35 ป464 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ป45427ผ43 (1).

ห้องสมุด:
RMF & LTF : ทางเลือกของคนฉลาดออม / บรรณาธิการฉบับพิเศษ วิบูลย์ สุขใจ.

by วิบูลย์ สุขใจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), 2551Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 073/2552 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือออมอย่างฉลาดด้วย LTF, RMF / บรรณาธิการ : สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก35 ค747 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.55.ก35 ค747 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55.ก35 ค747 (1).

ห้องสมุด:
มารู้จักกองทุนรวมกันเถอะ / เรียบเรียงและจัดทำ สำนักนโยบายและแผนตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. สำนักนโยบายและแผนตลาดทุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ม658 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ม658 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC .ม658 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ม658 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ม658 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย : กรณีศึกษา : กองทุนรวมตราสารหนี้ช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 / โดย นัยนา ไพสินชัยอารี.

by นัยนา ไพสินชัยอารี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .น643 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544